klik for medlemskab!

dansk-flag       svensk-flag       UK---flag

 

I en tid med global opvarmning og stigende trusler mod vores natur og miljø, er det vigtigt, at der eksisterer små foreninger, som har det formål at skabe interesse om vores planter og dyreliv.
Nordisk Kaktus Selskab er ikke en miljø-forening, men et sted for mennesker som interesserer sig for kaktus og andre sukkulente planter. Netop disse planter er stærkt truede af forskellige ydre påvirkninger.
Vi, der er medlem af NKS finder disse planter så spændende og udfordrende både med hensyn til deres udformning, pasning  og sjældenhed, at det ville være en katastrofe, hvis de forsvandt.
Hvis du også deler denne interesse, ville det måske også være spændende at dele den med andre ?
Bliv derfor medlem af NKS.

 

I en tid av global uppvärmning och ökande hot mot vår natur och miljö är det viktigt att det finns små föreningar som syftar till att skapa intresse för våra växter och vilda djur. Nordisk Kaktus Selskab är ingen miljöförening, utan en plats för människor som är intresserade av kaktusar och andra suckulenta växter. Just dessa växter är starkt hotade av olika yttre påverkan.Vi som är medlemmar i NKS tycker att dessa växter är så spännande och utmanande både vad gäller design, skötsel och raritet att det vore en katastrof om de försvann.Om du också delar detta intresse, kan det vara spännande att dela det med andra också?  Bli därför medlem i NKS.

 

In an age of global warming and increasing threats to our nature and environment, it is important that small associations exist that aim to create interest in our plants and wildlife. Nordisk Kaktus Selskab is not an environmental association, but a place for people who are interested in cacti and other succulent plants. Precisely these plants are strongly threatened by various external influences.We who are members of NKS find these plants so exciting and challenging both in terms of their design, care and rarity that it would be a disaster if they disappeared.If you also share this interest, might it be exciting to share it with others as well?   Therefore become a member of NKS.

 

What does a membership include?

As a member of Nordisk Kaktus Selskab, you get, among other things: Access our website and the opportunity to participate in a number of activities arranged by the association, including member meetings with the sale of plants, the association's cozy annual meeting with i.a. sale of plants. If you need to buy cacti or succulents, Nordisk Kaktus Selskab is the right place. Many members produce plants that can be acquired at absolutely reasonable prices.

What does it cost to become a member?

A membership always expires in the month of December, regardless of when in the year you sign up. Members who want a magazine printed on paper will receive all this year's issues of the member magazine 'KAKTUS og andre Sukkulenter'. You will automatically receive a reminder email in November - ie approximately one month before the contingent is to be renewed. Digital members will also receive the magazines of the year as a pdf file. A digital membership costs DKK 100 / year. If, on the other hand, you want to receive a magazine in paper format, the contingent is DKK 225 / year. As a member of NKS, you also get full access to our website www.nordiskkaktusselskab.dk

How do I become a member?

It is easy. You contact the association's board via: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . You will then receive information on how to pay your membership fee. 

Sincerely NKS board

 

 

Hvad omfatter et medlemskab ?

Som medlem af Nordisk Kaktus Selskab får du bl.a.:

  •  Adgang til vores hjemmeside.

  • Mulighed for at deltage i en  række aktiviteter arrangeret af foreningen, herunder medlemsmøder med salg af planter, foreningens hyggelige årsmøde med bl.a. salg af planter.

  • Skal du købe kaktus eller sukkulenter er Nordisk Kaktus Selskab det rigtige sted. Mange medlemmer producerer planter som kan erhverves til absolut rimelige priser.

Hvad koster det at blive medlem ?  

Et medlemsskab udløber altid i december måned, uanset hvornår på året du melder dig ind. Medlemmer, der ønsker blad trykt på papir får tilsendt alle årets numre af medlemsbladet 'KAKTUS og andre Sukkulenter'.  Du får automatisk en reminder-mail i november måned - altså cirka en måned før at kontingentet skal fornys. Digitale medlemmer får ligeledes tilsendt årets blade som pdf-fil. Et digitalt medlemsskab koster kr. 100,-/år.  Hvis du derimod ønsker at modtage et blad i papirformat er kontingentet kr. 225,-/år. 

Som medlem af NKS får du ligeledes fuld adgang til vores hjemmeside www.nordiskkaktusselskab.dk

Hvordan bliver jeg medlem ?

Det er let. Du henvender dig til foreningens bestyrelse via:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Du vil herefter modtage oplysninger om hvorledes du indbetaler dit kontingent.

Venlig hilsen
NKS bestyrelse

 

 

Så här blir du medlem när du bor i

SVERIGE

Hej

Nordisk Kaktus Selskab kan tyvärr inte skicka Dig en inbetalningsavi eftersom de danska avierna inte kan användas utomlands.

Men det finns andra möjligheter att betala in medlemsavgiften om Du vill bli medlem i Nordisk Kaktus Selskab.

Du har nu mulighed for at betale med Paypal!

 

Ett medlemskap löper alltid ut i december månad, oavsett när på året du anmäler dig. Medlemmar som vill ha en tidning tryckt på papper får alla årets nummer av medlemstidningen 'KAKTUS och andra suckulenter'. Du får automatiskt ett påminnelsemail i november – alltså ungefär en månad innan kontingenten ska förnyas. Digitala medlemmar får även årets tidningar som pdf-fil. Ett digitalt medlemskap kostar 100 DKK/år. Om du däremot vill få en tidning i pappersformat är kontingenten 225 DKK/år.Som medlem i NKS får du även full tillgång till vår hemsida www.nordiskaktusselskab.dk

 

Hur jag blir medlem?

Det är lätt, Du vänder dig till föreningens styrelse via:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

När vi har mottagit din medlemsinbetalning får Du:

  • 3 påsar med frön.
  • -Kod till hemsidan.

Med vänlig hälsning

NKS styrelse

Yderligere information