Bliv medlem af NKS

klik for medlemskab!

dansk-flag       svensk-flag       UK---flag

 

I en tid med global opvarmning og stigende trusler mod vores natur og miljø, er det vigtigt, at der eksisterer små foreninger, som har det formål at skabe interesse om vores planter og dyreliv.
Nordisk Kaktus Selskab er ikke en miljø-forening, men et sted for mennesker som interesserer sig for kaktus og andre sukkulente planter. Netop disse planter er stærkt truede af forskellige ydre påvirkninger.
Vi, der er medlem af NKS finder disse planter så spændende og udfordrende både med hensyn til deres udformning, pasning  og sjældenhed, at det ville være en katastrofe, hvis de forsvandt.
Hvis du også deler denne interesse, ville det måske også være spændende at dele den med andre ?
Bliv derfor medlem af NKS.

 

I en tid av global uppvärmning och ökande hot mot vår natur och miljö är det viktigt att det finns små föreningar som syftar till att skapa intresse för våra växter och vilda djur. Nordisk Kaktus Selskab är ingen miljöförening, utan en plats för människor som är intresserade av kaktusar och andra suckulenta växter. Just dessa växter är starkt hotade av olika yttre påverkan.Vi som är medlemmar i NKS tycker att dessa växter är så spännande och utmanande både vad gäller design, skötsel och raritet att det vore en katastrof om de försvann.Om du också delar detta intresse, kan det vara spännande att dela det med andra också?  Bli därför medlem i NKS.

 

In an age of global warming and increasing threats to our nature and environment, it is important that small associations exist that aim to create interest in our plants and wildlife. Nordisk Kaktus Selskab is not an environmental association, but a place for people who are interested in cacti and other succulent plants. Precisely these plants are strongly threatened by various external influences.We who are members of NKS find these plants so exciting and challenging both in terms of their design, care and rarity that it would be a disaster if they disappeared.If you also share this interest, might it be exciting to share it with others as well?   Therefore become a member of NKS.

 

Yderligere information