C

CACTIFORMA, Æ, = kaktuslignende.
CACTUS, = Cactaceae, en plantefamilie.
CADUSUS, A, UM, = affaldende, bruges om
et for tidligt affaldende organ.
CAESIUS, A, UM, = blågrøn, grønlig blå.
CAERULESCENS, = blålig.
CAESPITOSUS, A, UM, = tueformet.
CAFFER, = fra Kafferlandet.
CALAMARIUS, A, UM, = rødlig.
CALAMINARIS, = cadmiumfarvet.
CALAMITOSUS, A, UM, = ødelæggende,
ulykkelig.
CALATHIFORMIS, E, = kurvformet, bæger-
formet.
CALATHINUS, A, UM, = kurvformet.
CALATHIUM, I, = kurv.
CALCAR, ARIS, = spore, en udposning fra
et blosterblad.
CALCARATUS, A, UM, = med spore.
CALCAREUS, A, UM, = 1) kalkagtig, 2)
kalkyndende.
CALCEIFORMIS, E, = skoformet.
CALLI -, = smuk, smukt.
CALLIANTHUS, A, UM, = med smukke
blomster.
CALLISTUS, = meget smuk.
CALLOSUS, A, UM, = brusket, tykhudet.
CALO -, = smuk.
CALOCOMUS, A, UM, = smukt håret, top-
pet.
CALODICTYON, A, UM, = med smuk net-
formet tegning.
CALOMELANUS, A, UM, = smuk sort.
CALOPHYTUS, A, UM, == en smuk plante.
CALOSTROTUS, A, UM, = dannende et
smukt tæppe.
CALOXANTHUS, A, UM, = med smuk gul
farve.
CALVUS, A, UM, = skaldet, uden fnug, hår.
CALYCIFORMIS, E, = bægerformet.
CALYCOSUS, A, UM, = med stort bæger.
CALYCULATUS, A, UM, = forsynet med
yderbæger.
CALUPTRA, Æ = dække, hætte, bæger eller
krone, når det falder af som et låg.

CALYMMANTHIUM, n = Cactaceae, de in-
derste blomsterdele er lukkede som en kappe.
CALYX, YCIS, m = bæger, blosterets yderste
kreds.
CAMPANIFLORUS, A, UM, = med klokke-
formet blomst.
CAMPANULATUS, A, UM, = klokkeformet.
CAMPESTRIS = voksende på marker, sletter.
CAMPHORATUS, A, UM, = duftende som
kamfer.
CAMPTO -, = krum.
CAMPTOTRICHUS, A, UM, = krumhåret,
krumbørstet.
CAMPYL -, = krum -.
CAMPYLOCARPUS, A, UM, = krumfrugtet.
CANALICULATUS, A, UM, = rendeformet,
med en fure, som i bladene på nogle Aloe.
CANARIA, = kanariegul.
CANARIENSIS, E, = fra de Kanariske Øer.
CANCELLATUS, A, UM, = gitret, om en
overflade med gitterformet ordnede ribber.
CANDELABRUM, I, = kandelaber.
CANDENS = skinnende hvid.
CANDIDUS, A, UM, = skinnende hvid.
CANESCENS = gråagtig.
CANUS, A, UM, = grå.
CAPENSIS, E, = fra Kap.
CAPILLACEUS, A, UM, = hårformet, om et
langt, særdeles tyndt legeme.
CAPILLIPES, = hårstilket.
CAPITATUS, A, UM, = hovedformet, forsy-
net med hoved.
CAPITALUM= hoved, en rundagtig blom-
sterstand, med kort akse og siddende eller
yderst kortstilkede blomster.
CAPNOIDES, A, UM, = røgagtig, røgfarvet.
CAPREOLATUS, A, UM, = forsynet med
slyngtråde, klatrende ved hjæIp af slyngtråde.
CAPRICORNIS, E, = med bukkehornlignen-
de dele.
CAPSULA, Æ, = kapsel, frugt.
CAPUT, n, = hoved, dvs. rodhoved, en kort
skælklædt jordstængel, som sidder ovenpå en
pælerod.
CAPUT- MEDUSA, = Medusa - hoved.
CARALLUMA, f = Asclepiadaceae.
CARDIO = hjerte, hjerteformet.
CARIBÆUS, A, UM, = fra Cariberne.
CARINA, Æ, = kølen, båden, kaldes de to ne-
derste blade af ærteblomsternes krone, hvis
plader er sammenvoksede.
CARINATUS, A, UM, = kølformet.
CARINIFERUS, A, UM, = med køI.
CARMINATUS, A, UM, = karminrød.
CARNATUS, A, UM, = kødet, kødagtig.
CARNEGIA, f = Cactaceae, efter A. C. Car-
negie i USA.
CARNEUS, A, UM, = kødfarvet.
CARNOSIFLORUS, A, UM, = med kødet
bloster.
CARNOSUS, = kødet
CARPUS, A,UM, = i sammensatte ord henvi-
sende til frugten.
CASSUS, A, UM, = tom, gold.
CASTANEUS, A, UM, = kastaniebrun.
CASTELLANOSIA, f = Cactaceae, efter den
argentinske botaniker A. Castellanos.
CASTUS, A, UM, = ømtålelig ved berøring.
CATAMARCENSIS, E = fra Catamarca i
Sydamerika.
CATENATUS, A, UM, = kædeformet.
CATENULATUS, A, UM, = kædeformet.
CAUDA, Æ = fjerformet griffel.
CAUDATUS, A, UM, = med fjerformet grif-
fel.
CAUDEX = plantens aksesystem.
CAUDICIFORMIS, E, = stammeformet.
CAULESCENS = stængelskydende, stængel.
CAULIS = stængel.
CAUSTICUS, A, UM, = sviende, ætsende.
CAUTICOLA = voksende på klipper.
CAVERNICOLA = voksende i grotter.
CAVERNOSUS, A, UM, = hullet, med hul-
heder.
CAVUS = hul.
CELSIA = efter prof. O. Celsius, Uppsala.
CENTETERIUS, A, UM, = pren, hentyder til
tornene hos Echinocactus.
CENTRALIS, E, = midtstillet.
CENTRICIRRHUS, A, UM, = hårlok, frynse
hos Echinocereus c. midttorn.
CENTRIFUGALIS, E = midtpunktflydende
kaldes en blomsterstand, når de indre blomster
udvikles før de ydre (eller nedre).
CENTRIPETALIS, E, = midtpunktsøgende,
når de ydre blomster udvikles før de indre.
CENTROTUS, A, UM, = pigget, stivbørstet.
CEPHALIUM = stammehoved, en ejendom-
melig stærkt filtbeklædt dannelse på eller ved
toppen af visse kaktus.
CEPHALOCEREUS, m = Cactaceae, søjIe-
kaktus med en kraftig hårbeklædning, især nær
toppen.
CEPHALOIDES, A, UM, = hovedformet.
CEPHALUM, I = hoved.
CERACEUS, A, UM, = med voksagtig blomst.
CERASINUS, A, UM, = kirsebærfarvet.
CERATOIDES, A, UM, = hornlignende.
CEREIFORMIS, E, = lignende Cereus.
CEREUS, m = Cactacea søjlekaktus, bety-
der vokskærte, fakkel.
CERIFER, A, UM, = voksførende, vokset.
CEROPEGIA, f = Asclepiadaceae, hentyder
til blomsterstandens lighed med en mangearmet
vokskærte.
CERVICARIUS = havende en nakke.
CERVICORNIS, E = med dele der ligner et
gevir.
CHAMAE = ved jorden.
CHAMAECEREUS, m = Cactaceae, den jord-
liggende Cereus.
CHARIANTHUS, A, UM = med elegante
blomster.
CHARTACEUS, A, UM = papirsagtig
CHASMANTHUS, A, UM = med vidt åben
blomst.
CHEIROPHORUS, A, UM, = med håndfor-
mede dele.
CHLORA, Æ = grønlig, hentyder til blom-
stens farve hos nogle arter.
CHLOROPHYLLUM, I = bladgrønt.
CHLOROPHYTUM, I = hentyder til den
smukke grønne farve.
CHROOSEPALUS, A, UM, = med farvede
bægerblade.
CHRYS-, = guld-, guldgul.
CHRYSANTHUS, = med gule blomster.
CHRYSEIDES = gylden yderside.
CHRYSEUS = gylden.
CHRYSOTES = dyb gul.
CHRYSOLORUS, A, UM, = gyldenbræmmet.
CHRYSOTRICHUS, A, UM, = med gyldent
hår.

CHYLOCARPUS, A, UM, = med saftig
frugt.
CIBARIUS, A, UM, = spiselig.
CICATRICATUS, A, UM, = arret, skram-
met, hidrørende fra affaldne dele.
CICONIUS, A, UM, = langnæbbet.
CILIATUS, A, UM, = randhåret.
CILLIOLATUS, A, UM, = svagt eller fint
randhåret.
CIMICINUS, A, UM, = lugtende som vægge-
tøj, som Ceropegia cimiciodorus.
CINCINNATUS, A, UM, = med krøllede
hår.
CINCTUS, A, UM, = omgivet, omgjordet.
CINERACEUS, A, UM, = askegrå.
CINNABARINUS, A, UM, = zinnoberrød.
CINNAMOMEUS, A, UM, = kanelbrun.
CIRCINANS = dannende kreds, spiral.
CIRCUMSCISSUS, A, UM, = omkringskåret.
CIRCUMSCRIPTUS, A, UM, = omskrevet
af en skarp grænselinie, ofte af en anden farve.
CIRRHATUS, A, UM, = med slyngtråde.
CIRRHUS, I = slyngtråd, frynse.
CIRRIFER = med slyngtråde.
CISSUS = hentyder til lighed med vedbend.
CITRATUS, A, UM, = citronduftende.
CITREUS, A, UM, = citrongul.
CITRINIFLORUS, A, UM, = med citrongule
blomster.
CLANDESTINUS, A, UM, = skjult, hemme-
lig om bestøvningen hos blomster, der kun har
rudimentære eller ingen kronblade, små støv-
dragere, reduceret støvvej og undertiden næp-
pe udviklet støvfang.
CLAUSUS, A, UM, = lukket, tætsluttende.
CLAVATUS, A, UM, = kølleformet.
CLAVIGER, A, UM, = med køllelignende
organer.
CLEIO = lukket.
CLEIOSTOMUS, A, UM, = med lukket
mundsvælg.
CLEISTOCACTUS, m = Cactaceae, lukket,
hentyder til at blomsterne ikke lukker sig op.
CLEISTOGAMUS, A, UM, = skjult ægte-
skab, lukkede blomster kan udvikle spiredyg-
tige frø.
CLIVORUM = voksende på skråninger.
CLYPEATUS = skjoldformet.
COAHUILENSIS = fra Coahuila i Mexico.
COARCTUS = sammenkneben, indsnævret.
COCCINELLIFER = bladlus, på Opuntia
kendt som cochenillelus. Bruges til udvinding
af en smuk rød farve.
COCCINEUS = skarlagen.
COCHABAMBENSIS = fra Chochabamba,
Bolivia.
COCHEMIA, f = Cactaceae, navnet stammer
fra en uddød indianerstamme i Californien.
COCHLEARIFORMIS = skelignende.
COELESTINUS = himmelblå.
COERULESCENS, A, UM, = blålig.
COELOSPERMUS, = hulkernet.
COGNITUS, A, UM, = kendt, prøvet.
COLCHANUS = fra Colcha, Bolivia.
COLLATERALIS, E, = sideliggende, sidestil-
let.
COLLINUS, A, UM, = voksende på små bak-
ker.
COLONENSIS = fra Colonia, Mexico.
COLORADORA, f = Cactaceae, efter staten
Colorado i USA.
COLORATUS, A, UM, = farvet.
COLPODES, COLPOIDEUS, A, UM, =
hvælvet eller fordybet.
COLUBRINUS, A, UM, = slangeagtig.
COLUMBARIUS og -BINUS, A, UM, =
duefarvet, duelignende.
COLUMN A, Æ- = søjle, støtte.
COLUMNARIS, E = søjleformet.
COMA, Æ = bladdusk, en samling af tomme
dækblade i spidsen af en blomsterstand.
COMONDUENSIS = fra Comondu,
Mexico.
COMMUNIS, E = fælles, almindelig.
COMMUTATUS, A, UM, = forandret, for-
vekslet.
COMMUTABILIS, A, UM, = foranderlig.
COMOSUS, A, UM, = tæt håret, forsynet
med bladdusk.
COMPACTUS, A, UM, = tætvoksende.
COMPLICATUS, A, UM, = sammenfoldet.
COMPOSITAE, = de kurveblomstrede.
COMPRESSUS, A, UM, = sammentrykt,
fladtrykt.
COMPTUS, A, UM, = ornamenteret, smyk-
ket.
COMUS, I, = festligt optog.
CON-, COM-, COL-, COR-, CO-, = 1) sam-
men med, 2) ens-.
CONCATENATUS, A, UM, = sammenlæn-
ket.
CONCAVUS, A, UM, = indhvælvet.
CONCOLOR = ensfarvet.
CONCINNUS, A, UM, = smuk, smagfuld.
CONCRETUS, A, UM, = sammenvokset.
CONDENSATUS, A, UM, = sammentrængt.
CONFERTUS, A, UM, = sammentrængt,
fyldt.
CONFLUENS = sammensmeltet, sammen-
blandet, når nabodele ved berøringsfladen går
således over i hinanden eller delvis vokser sam-
men, at de synes at danne et hele.
CONFORMIS, E, = ligedannet.
CONFUNIS = beslægtet med.
CONFUSUS, A, UM, = sammensmeltet, sam-
menblandet.
CONGESTUS, A, UM, = sammenhobet.
CONGLOMERATUS, A, UM, = sammen-
klumpet, mest om mindre dele.
CONGLUTINATUS, A, UM, = sammen-
klæbet.
CONICUS, A, UM, = kegleformet.
CONOPHYTUM, = Aizoaceae, kegleplante,
to blade er ofte sammenvoksede til en kegle.
CONJOGATUS, A, UM, = forenet, om to de-
le, der umiddelbart eller ved andre er i sam-
menhæng med hinanden.
CONNEXUS, A, UM, = sammenknyttet.
CONNIVENS = sammenstødende.
CONOIDES, A, UM, = kegleformet.
CONOTHELE, A, UM, = kvindebryst, henty-
der hos Thelocactus c. til udseendet af vorter-
ne på stængelen.
CONSANGUINEUS, A, UM, = beslægtet.
CONSIMILIS, E, = lignende en anden.
CONSPERSUS, A, UM, = bestrøet med
fjerntstående dele.
CONSPICUUS, A, UM, = iøjnefaldende.
CONSTRICTUS, A, UM, = sammensnøret.
CONTINUUS, A, UM, = 1) uafbrudt, 2) lig-
gende i samme linie.
CONTORTUS, A, UM, = snoet.
CONTRACTUS, A, UM, = sammentrukken.

CONVERGENS = modrettet, når flere nær
ved hinanden stående dele med deres spidser er
rettet mod hinanden.
CONVEXUS, A, UM, = opadhvælvet.
CONVOLUTUS, A, UM, = sammenrullet
som et kræmmerhus.
COPIAPOA, Æ, = Cactaceae, efter provinsen
Copiapo i Chile.
COPIOSUS, A, UM, = fyldig.
COPTONOGONUS, A, UM, = med stødt, så-
ret kant.
COQUIMBENSIS, E, = fra Coquimbo i
Chile.
CORACINUS, A, UM, = sort som en ravn.
CORALLINIFORMIS = koralagtig.
CORALLINUS, A, UM, = koralrød.
CORDATUS, A, UM, = hjertedannet, om
flade dele.
CORDIGER, A, UM, = bærende hjerteforme-
de organer.
CORDOBENSIS - fra Cordoba, Argentina.
CORIACEUS, A, UM, = læderagtig.
CORNEUS, A, UM, = hornagtig.
CORNICULATUS, A, UM, = med små horn-
lignende vedhæng.
CORNUTUS, A, UM, = hornet.
COROLL A, Æ, = krone, blosterets indre
kreds.
COROLLACEUS, A, UM, = kroneagtig.
CORONA, Æ, = bikrone, bibloster, svælg-
krans. Hos Passiflora er bikronen fremragende
fra blomsterbunden.
CORONANS = kronende, bekransende.
CORONATUS, A, UM, = forsynet med bi-
krone, kronet.
CORRUGATUS = rynket, indskrumpet.
CORRYOCACTUS, m = Cactaceae, efter
ing. T. A. Corry, Peru.
CORTICOSUS, A, UM, = barket.
CORTICOLA, A, UM, = voksende på bark.
ORTICOSUS, A, UM, = tykbarket.
CORYMBUS, I, = skærmlignende blomster-
stand.
CORYPHANTHA, f = Cactaceae, blomsterne
sidder på plantens top.
COSTA, Æ, = ribbe, en fremspringende linie
eller kant, der løber hen ad en plantedel.
COSTARICENSIS = fra Costa Rica.
COSTALIS, E, = ribbet.
COTYLEDON, f = Crassulaceae.
COTYLEDON, ONIS = frøblad, kimblad.
COTYLOIDES, A, UM, = skålformet.
CRASSI-, = tyk-.
CRASSULA, f = Crassulaceae, tykblad.
CRASSUS, A, UM, = tyk.
CRATERIFORMIS, E, = krater, bolle, kum-
me.
CREBER, BRA, BRUM, = tætstående.
CREBRISPINUS, A, UM, = tættornet.
CRENATUS, A, UM, = rundtakket, (om
bladranden).
CREPIDOTUS, I,= tøffel, sko, sandal.
CREPITANS, = raslende, skraldende.
CRETACEUS, A, UM, = kridhvid, kridt-
agtig.
CRIBROSUS, A, UM, = siformet, med mange
små huller.
CRINITUS, A, UM, = langhåret, med lange
stive hår ligesom en manke.
CRISPATUS, A, UM, = fint, eller svagt
kruset.
CRISPUS, A, UM, = kruset.
CRISTATUS, A, UM, = kammet, med hane-
kamlignende dele.
CROCATUS, A, UM, = safrangul.
CROTON, m = Euphorbiaceae, hentyder til
frøets lighed med en stor fårelus.
CRUCIATUS, A, UM, = korsstillet.
CRUSIFER, A, UM, = korsbærende.
CRUENTUS, A, UM, = blodrødplettet.
CRUMENATUS, A, UM, = med pungforme-
de dele.
CRUSTATUS, A, UM, = skorpet.
CRYPTOCARPUS, A, UM, = med skjult
frugt.
CRYPTOCEREUS, m = Cactaceae, epiphyl-
lumlignende 1ed, cereuslignende blomster.
CRYSTALLINUS, A, UM, = krystalagtig.
CTENOIDES og -IDEUS, A, UM, = kamag-
tig, kamformet.
CUCURBITA, f = Crucubitaceae, lignende
runde agurker.
CULTUS, A, UM, = dyrket.
CUMANENSIS, E, = fra Cumana i Vene-
zuela.

CUMARINA, f = Cactaceae, den tørrede
plante lugter af cumarin.
CUMULATUS, A, UM, = hobet.
CUNEATUS, A,UM, = kileformet.
CURTIDENS = med korte tænder.
CUPREUS, A, UM, = kobberfarvet.
CURASSARICUS = fra Curacao.
CURTUS, A, UM, = kort, afkortet.
CURVATUS, A, UM, = krummet, bøjet.
CURVI-, = krum-.
CURVIDENS = krumtandet.
CUSPIDATUS, A, UM, = fint tilspidset.
CUYABENSIS = fra Cuyaba, Brasilien.
CYANEUS, A, UM, = mørkeblå.
CYANOIDES = mørkeblå.
CYATHIFORMIS, E, = bægerformet.
CYATHIUM, I, = bæger, kop, blomsterstan-
den hos Euphorbia.
CYCHLICUS, A, UM, = kredsformet.
CYCLIUM = rund.
CYCLOPHYLLUS, A, UM, = kredsbladet.
CYLINDROPUNTIA = Cactaceae, cylinder-
formet.
CYMBIFER, A, UM, = med bådformede or-
ganer.
CYMOSUS, A, UM, = kvastblomstret.
CYRTO = krum.

Yderligere information