D

DACTYLO = fingerlignende.
DACTYLOPTERUS, A, UM, = fingerformet,
vinget.
DAEDALEUS, A, UM, = indviklet, når er
organ har dybe indsnit eller lapper.
DAPHNIPHYLLUM, I, = Euphorbiaceae,
bladene ligner laurbærblade.
DASY-, = lådden-, tykhåret-.
DASYLIRION, n = Agavaceae, tæthåret lilje.
DEALBATUS, A ,UM, = overhvidtet, pudret.
DEBILIS, E, = svag, ikke i stand til at holde
sig oprejst.
DECABELONE, f = Asclepiadaceae, kronrø-
ret har 10 spidser.
DECUMBENS, = nedliggende.
DECURVUS, A, UM, = nedadkrummet.
DECUSSATUS, A, UM, = korsvis modsat.
DEFICIENS, = affaldende, manglende.
DEFLECTENS, = nedad, indadbøjede.
DEFOLIATUS, = løvfald.
DEHISCENS, = opspringende.
DELAGUNUS, = fra Laguna, Brasilien.
DELICATUS, A, UM, = yndefuld, delikat.
DELOSPERMA, n = Aizoaceae.
DELTOIDES, -IDEUS, A, UM, = deltafor-
met.
DELUMBIS, = svag.
DEMERSUS, A, UM, = neddykket.
DEMISSUS, A, UM, = lav, svag.
DENDRICOLA, = voksende på træer.
DENDROCEREUS, m = Cactaceae, træagtig
Cereus.
DENMOZA, f = Cactaceae, anagram af
Mendoza, by i Argentina, hvor planten er
hjemmehørende.
DENSUS, A, UM, = tæt.
DENTATUS, A, UM, = tandet (om bladran-
den).
DENTICULATUS, A, UM = småtandet.
DENUDATUS, A, UM = blottet, berøvet.
DEORSUM = nedad.
DEPAUPERATUS, A, UM = reduceret.
DEPENDENS, = nedhængende.
DEPRESSUS, A, UM = nedtrykt, fladtrykt.
DESCENDENS = nedstigende, om en plante-
del, der med sin spids stræber nedad.
DESORTORUM, = vokser på øde steder.
DESMA, ATIS = frøuld.
DETERMINATUS, A, UM = tydelig.
DEUTZIA = Philadelphaceae, efter rådsherre
i Amsterdam, van der Deurz, der understøttede
Thunberg på hans rejser.
DEXTER = til højre.
DEXTRORSUM= til højre rettet, snoet fra
venstre mod højre.
DEYEUXIAN, Æ, f = Gramineae, efter den
franske botaniker Deyeux.
DI -, = to -, tve -, dobbelt.
DIA= to.
DIACANTHUS, A, UM = tvertornet.
DIADELPHUS, A, UM = med de indbyrdes
sammenvoksede støvtråde i to bundter.
DIADEMATUS, A, UM = hovedsmykke,
smykket.
DIALYPETALUS, A, UM = frikronbladet.
DIAMANTINUS = fra Diamantina, Brasi-
lien.
DIANDRUS, A, UM = tohannet, med to støv-
dragere.
DIAPHANUS, A, UM = gennemsigtig uden
at være farveløs.
DICARPUS= tofrugtet.
DICERAS = med to horn.
DICHROCANTHUS, A, UM = tofarvet,
med tofarvede torne.
DICOTYLEDONUS, A, UM = hører til de
tokimbladede.
DIDYNAMUS, A, UM = tomægtig, med fire
støvdragere hvoraf de to er lange, de to korte.
DIFFISUS, A, UM = spaltet.
DIFFIFORMIS, E = forskelligformet.
DIFRACTUS, A, UM = sønderbrudt.
DIFFUSUS, A, UM = udbredt.
DIGITALIS, E = fingerlang.
DIGITATUS, A, UM = fingret.
DIGYNUS, A, UM= med to frugtknuder,
grifler eller støvfang.
DILATATUS, A, UM = udvidet, bredere.
DIMERUS, A, UM = bestående af to dele.
DIMIDIATUS, A, UM = halveret, når den
ene halvdel mangler.
DIMORPHUS, A, UM = tveformet.
DINTERANTHUS, m= Aizoaceae, efter bo-
tanikeren K. Dinth.
DIOECUS, A, UM = tvebo, særbo.
DIPETALUS, A, UM = med to kronblade,
tokronbladet.
DIPHYLLUS, A, UM = tobladet.
DIPLOSTEMONEUS, A, UM = dobbelthan-
net, en kransstillet blomst, med dobbelt så
mange støvdragere som kronblade eller bæger-
blade, og hvis bægerstøvdragere tillige er de
yderste.
DIPTERUS, A, UM = tovinget.
DIPYRENUS, A, UM, = tostenet, tokærnet.
DIRECTUS, A, UM = lige, ensvendt.
DISCATUS, A, UM = hos Opuntia d. hen-
tydes til de skiveformede stængelled.
DISCHIDIA, Æ,= hentyder til støvdragernes
"bikrone", hvis spidser er tospaltede.
DISCOFORMIS, A, UM = skiveformet.
DISCOCACTUS, m = Cactaceae, hentyder til
plantens form.
DISCOLAR = forskelligfarvet.
DISCRETUS, A, UM = adskilt, ikke sam-
menvokset.
DISPAR = ulige, forskellig parret. Om en
art ulig alle andre.
DISPARATUS, A, UM = adskilt.
DISPIRUS,A, UM = to gange snoet.
DISRUMPENIS, A, UM = bristende.
DISSECTUS, A, UM = smalfliget, et blad
med dybe indsnit og smalle flige.
DISSEPIMENTUM, = skillevæg.
DISSIMILIS, E = modsat SIMILIS, (SIMI-
LIS) = lig, lignende.
DISSOCARPUS, A, UM = med to forskellige
slags frugter.
DITACHYS (DISTACHYUS, A, UM) =
med to aks.
DISTANS = udspærret.
DISTICHUS, A, UM = toradet,
dele, der er ordnede i to rækker langs en mid-
terlinie.
DISTINCTUS, A, UM = adskilt, om nær-
stående dele, der hver for sig er fri. Tydelig,
let at iagttage.
DISTORTUS, A, UM = fordrejet.
DIURNUS, A, UM = dagblomstrende.
DIUTINUS, A, UM = langvarig, længeblom-
strende.

DIVARICATUS, A, UM = udspærret, om
sidedele, der danner en ret vinkel med aksen.
DIVERGENS = hælder eller vender fra hin-
anden.
DIVERSI -, = forskellig.
DIVERSIFLORUS, A, UM = forskelligblom-
stret.
DIVERSIFOLIUS, A, UM = forskelligbladet.
DIVERSIFORMIS, E = anderledes formet,
afvigende i form.
DIVES = frugtbar til overflod, prægtig.
DIVULGATUS, A, UM = vidtspredt.
DIVULSUS, A, UM = sønderrevet.
DOLABRATUS, A, UM = bredhakkeformet.
DOLICHO -, = lang -.
DOLICHOCENTRUS, A, UM = langspidset,
langpigget, langtornet.
DOLICHOSTACHYS, A, UM = langakset.
DOLICHOTHELE, [ = Cactaceae, lange
brystvorter, hentyder til de lange pølseformede
vorter.
DOLIFORMIS, E, = fadformet, tøndeformet.
DOLOMITICUS, A, UM = vokser på Dolo-
mit.
DOMESTICUS, A, UM = hørende til huset.
DOMINGUENSIS = fra San Dominguo.
DORMIENS = sovende, om blomsten i lukket
tilstand.
DOROTHEANTHUS, m = Aizoaceae.
DORSALIS, E = rygstillet, stillet på ryggen
af et organ.
DORSIVENTRALIS, E = med en ryg - og
en bugside.
DROSANTHEMUM, I = "Dugblomst".
DORSTENIA, f = Moraceae, efter botanike-
ren Th. Dorsten.
DRUPA, Æ = stenfrugt.
DRUPACEUS, A, UM = stenfrugtet.
DUALIS = dobbelt.
DUBIUS, A, UM = tvivlsom.
DULCIS, E = sød.
DUMALIS, E = voksende i eller ved krat.
DUMOSUS = bevokset med krat.
DUPLEX = dobbelt, tofoldig.
DUPLICATUS, A, UM = fordoblet.
DURANGENSIS = fra Durango, Mexico.
DURISPINUS, A, UM = med hårde torne.

DUVALIA, f = Asclepiadaceae, efter den
franske botaniker Duval.
DYCKIA, f = Bromeliaceae, efter fyrst Salm
- Dyck i Dysseldorf, forfatter til flere vær-
ker om sukkulente planter.

Yderligere information