H

HAAGEOCEREUS, m = Cactaceae, efter
finderen Fr. A. Haage.
HABITUS, US, = udseende, totalform.
HABROTRICGUS, A, UM, = smukt håret.
HAEMALEUS, A, UM, = blodrød.
HAHNIANA, = efter A. Hahn, Berlin. Ar-
tens indfører.
HALOPHILUS, A, UM, = saltyndende.
HAMATOCACTUS, r, = (Cactaceæ), har
hagekrummede torne.
HAMATUS, A, UM, = haget, hagekrummet.
HAMILTONHOYTEA, = efter fru Scher-
man Hoyt, født Minerva Hamilton.
HAMULOSUS, A, UM, = korthaget, hage-
formet.
HAPAXANTHUS, A, UM, = een gang blom-
strende.
HARPAGOPHYTUM, I, = røvende, rivende
til sig, kapselen har en dobbelt række forgre-
nede kraftige hagetorne.
HASELBERGII, = efter Dr. v. Haselberg,
kaktussamler i Stralsund.
HARRISIA, Æ, = (Cactaceæ), efter W. Har-
ris, leder af de offentlige haver på Jamaica.
HAYNII, = efter Friedrich G. Hayne, prof.
i botanik i Berlin.
HASTATUS, A, UM, = spyddannet.
HAWORTHIA, = Liliaceae, efter den eng.
botaniker A. H. Haworth.
HEBECARPUS, A, UM, = med dunhåret
frugt.
HEBEPETALUS, A, UM, = med dunhårede
kronblade.
HECISTOPHYLLUS, A, UM, = med for-
holdsvis små blade.
HEDY-, = sød-.
HEERIA, = efter den schweiziske botaniker
prof. O. Heer.
HELIOCEREUS, I, = (Cactaceæ), sol-cereus.
HELODES, = vokser på sumpede steder.
HELVOLUS, A, UM, = gulagtig.
HEMI-, = halv-.
HEMIONITES, IDIS, = ufrugtbar som et
mulæsel (hemi-onos).
HEMISPHÆRIUS, A, UM, = halvkuglefor-
met.
HENDRIKSENIANIJS, = efter Kai Hen-
driksen, København, ekspeditionsdeltager
med Bingham.
HEPTA-, = syv-.
HERBACEUS, A, UM, = urteagtig.
HERMANNIA, Æ, = efter hollænderen P.
Hermann.
HERMAPHRODITUS, A, UM, = tvekønnet.
HERRERAE, = efter H. Herre, inspektør ved
Bot. Have i Stellenboch, Sydafrika.
HERTERI, = efter Dr. G. Herter, Uruguay.
HESPERA = aften.
HESPERALOE, f = Agavaceae.
HETER-, HETERO-, = 1) forskellig-, 2) på,
den ene side (af to).
HETERACANTHUS, A, UM, = ulige benå-
1et.
HETERANDRUS, A, UM, = med uens støv-
dragere.
HETEROCARPUS, A, UM, = med forskel-
lige frugter.
HETERACHROMUS, A, UM, = med for-
skellige farver.
HETERODACTYLIJS, A, UM, = uens fin-
gerdelt.
HETERODOXUS, A, UM, = afvigende.
HETEROGAMUS, A, UM, = om en blom-
sterstand, der indeholder forskellige blomster,
f. eks. hunblomster og hanblomster eller hun-
blomster og tvekønsblomster.
HETEROGENEUS, A, UM, = forskelligar-
tet.
HETEROMERUS, A, UM, = forskellig delt.
HETERONEMUS, A, UM, = med uens
støvtråde.
HETEROPETALUS, A, UM, = med forskel-
lige kronblade.
HETEROPHYLLUS, A, UM, = med forskel-
lige kronblade.
HETEROTRICHUS, A, UM, = 1) forskellig-
håret, 2) med håret på den ene side.
HEVEA, Æ, = Euphorbiaceae. Kommer af
plantens navn i hjemstavnen, Hewe.
HEXA-, = seks-.
HEXAEDROPHORUS, A, UM, = med
sekssidige organer.
HEXAEDRUS, A, UM, = sekssidig.

HEXANDRUS, A, UM, = sekshannet, med
seks støvdragere.
HEXANGULARIS = sekskantet.
HIDALGENSIS, = fra Hidalgo i Mexico.
HIEMALIS, E, = blomstrende om vinteren.
HIGGINSIA, Æ, = Rubiaceae, opkaldt ef-
ter Higgins, vicekonge i Peru.
HILDMANNIANUS, = efter kaktussamle-
ren: H. Hildmann.
HILUM, f, = navle, stedet på, frøet, hvor
dette har været tilvokset til frøstrengen.
HIMANTOCLADUS, A, UM, = med åre-
agtige skud.
HIRCINUS, A, UM, = lugtende som en
gedebuk.
HIRSUTUS, A, UM, = med håret stængel.
HIRTUS, A, UM, = korthåret.
HISPANIOLICUS, A, UM, = fra øen Hi-
spaniola ved Haiti.
HISPIDELLUS, A, UM, = kort - stivhåret.
HISPIDUS, A, UM, = stivhåret, børstehåret.
HISPIFLIUS, A, UM, = med grove blade.
HISTRIX, f ,= pindsvin.
HOLO-, = hel-, aldeles-.
HOLOCARPIUM, I, = helfrugt, enkelt-
frugt er en frugt, der udvikles af en blomst
med en frugtknude og ved modenheden en-
ten forbliver lukket eller åbner sig i klapper,
der tydeligt udgør dele af et hele.
HOMALANTHUS, I, = Euphorbiaceae, med
sammentrykket blomst, bæger.
HOMALOCEPALA, = Cactaceae.
HOMO-, = ensartet, fælles, lignende.
HOMOGENEUS, A, UM, = ensartet.
HOMOLEPIS, = ensskællet.
HOMOMORPHUS, A, UM, = ensformet.
HONDURENSIS, = fra Honduras.
HOODIA, Æ, = Asclepiadaceae, efter suk-
kulentsamleren Hood.
HOOKERA, Æ,= Liliaceae, efter prof. W.
J. Hooker, direktør for Kew gardens.
HOPPENSTEDTII, = efrer plantageejer
Hoppenstedt.
HORIZONTALIS, E, = vandret.
HORRENS, = strittende.
HORRESCENS, = strittende.
HORRIBARBIS, E, = stridhåret.
HORRIDISPINUS, = vildt strittende.
HORRIDOCACTUS, = Cactaceae, med strit-
tende nåle.
HORRIDUS, A, UM, = strittende, med
mange torne.
HORSTII, = efter opdageren af Discocactus
h. Leopoldo Horst. Brasilien.
HOULLETIANA, = efter fransk gartner og
samler i Brasilien M. Houllet.
HOYA, Æ, = Asclepiadaceae, efter Th. Hoy,
overgartner ved Sion House.
HUAJUAPENSIS, = fra Hualuapan,
Mexico.
HUALLANCENSIS, = fra Huallanca i nord
Peru.
HUALPAENSIS = fra Hualpa, Arizona.
HUANCAVELICENSIS = fra Huancavelica,
Peru.
HUANCAYENSIS = fra Huancavelica, Peru.
HUANTENSIS = fra Huanta, Peru.
HUANUCENSIS = fra Huanco, Peru.
HUARIENSIS = fra Huari, Boli-
vien.
HUASCA = indiansk ord for et forældreløst
barn
HUILCANOTA, = fra Huilcanota dalen i
Peru.
HUASCENSIS = fra Huasca, Peru.
HUERNI A, Æ, = Asclepiadaceae, efter J.
Huernius, en af de første der samlede planter
i Kaplandet.
HUERNIOPSIS, f = Asclepiadaceae, lignende
Huernia.
HUMAHUACENSIS = fra Humahuaca, Ar-
gentina.
HUMIFUSUS, A, UM, = nedliggende, ud-
strakt langs jorden.
HUMILIS, E, = lav.
HUMOSUS, A, UM, = voksende på jord.
HUNTINGTONIANUS, = efter H. Hun-
tington, ejer af botanisk have i San Marino,
Californien.
HURA, Æ, = Euphorbiaceae, indfødt navn.
HUTCHINSIA, Æ, = Cruciferae, efter den
irske botaniker Miss Hutchins.
HYALACANTHUS, A, UM, = med glas-
agtige torne.
HYBOPLEURUS, A, UM, = hentyder hos
Gymnocalycium h. til de puklede ribber.
HYBRIDUS, A, UM, = Bastard, opstået
ved krydsbefrugtning af to arter, slægter eller
varieteter.
HYDROPHORUS = vandholdig.
HYLOCEREUS, I, = Cactaceae, skov - ce-
reus.
HYLOPHILUS = skovelskende.
HYMENÆ A, Æ,= ægteskabelig, hentyder til
at bladene er forenede to og to og om natten
bøjer sig mod hinanden.
HYPACANTHUS, A, UM, = noget tornet.
HYPO = 1) under, forneden, 2) temmelig,
næsten, - agtig.
HYPTIACANTHUS, A, UM, = med tilbage-
bøjede torne.
HYSTRICHACANTHUS, A, UM, = tornet
som et pindsvin.
HYSTRICINUS OG HUSTRICUS, A, UM,
= pigget.
HYSTRIX = pindsvin.

Yderligere information