I

IANTHINUS, A, UM, = violet.
IANTHOTHELE, A, UM, = med violette
bryst- eller brystvortelignende dele.
ICAIVIOLENSIS = fra Icamole, Mexico.
ICENCIS = fra Ica, Peru.
ICOSAGONUS = med tyve ribber.
IGNACIONENSIS, = efter lokaliteten: San
Ignacio, Paraguay.
IGNESCENS = rødlig.
IGNORATUS, A, UM, = ukendt, miskendt.
IGNOTUS, A, UM, = af ubekendt herkomst.
IMBRICANS = tagstensformet.
IMMACULATUS, A, UM, = uplettet.
IMMEMORATUS = uomtalt, ny.
IMPEDITUS, A, UM, = hæmmet.
IMPERIALIS, E, = mægtig.
IMPERONS = uigennemtrængelig.
IMPEXICOMUS = uredt, med stridt hår.
IMPLEXUS, A, UM, = sammenflettet.
IMPRESSUS, A, UM, = indtrykt.
INAEQUALIS, E, = ulige, uensartet.
INAEQUIALTUS, A, UM, = ulige høj.
INAMOENUS, = uelsket, uskøn.
INARMATUS = forsvarsløs.
INCACHACAMUS, = fra Inchachaca,
Bolivia.
INCAHUASINUS = fra Incahuasi, Santa
Cruz.
INCAICUS = opkaldt efter Inkaerne.
INCANUS, A, UM, = hvidgrå.
INCARNATUS, A, UM, = kødfarvet.
INCISUS, A, UM, = 1) indskåret i alm.
2) fliget.
INCOMPARABILIS, E, = uforlignelig, mage-
løs.
INCOMPLETUS, A, UM, = ufuldstændig,
kaldes en blomst, når en eller flere bladkredse
mangler.
INCONSPICUUS, A, UM, = uanselig.
INCUIENSIS = fra Incuico, Peru.
INCURVUS, A, UM, = opad- eller indad-
krummet.
INDICUS, og INDUS, A, UM, = fra Indien.
INDIVISUS, A, UM, = udelt.
INDURATUS, A, UM, = hærdel, om dele, der
først er bløde og senere bliver hårde.
INEBRIANS, = berusende.
INERMIS, E, og -MUS, A, UM, = ubevæbnet.
INFECTORIUS, A, UM, = farvende, tjenlig
til farvning.
INFERIOR, = nedre, lavere.
INFESTANS, og INFESTUS, A, UM, = øde-
læggende, skadelig.
INFLATUS, A, UM, = opblæst, blæret.
INFLORESCENTIA, Æ, = blomsterstand.
INFORTUNATUS, A, UM, = ulykkesbrin-
gende.
INFRACTUS, A, UM, = knækket, skarpt om-
bøjet.
INFUNDIBULARIS og BULIFORMIS, E, =
tragtformet, om kronen.
INGENS, A, UM, = stor.
INNATUS, A, UM, = indvokset, ligesom ind-
sænket i en anden del.
INNOMINATUS, A, UM, = ubenævnet.
INODORUS, A, UM, = uden duft.
INOPHYLLUS, = med strengede blade.
INOPS, = tarvelig.
INQUINANS, = tilsmudsende.
INSCULPTUS, A, UM, = indskåren.
INSIGNIS, E, = udmærket.
INSTITIUS, A, UM, = 1) indpodet, opstået
ved krydsning. 2) indført.
INSULARIS, = forekommende på øer.
INTEGERRIMUS, A, UM, = helrandet, er et
blad, når dets rand er uden indskæringer.
INTEGRI- = hel-.
INTEGUMENTUM, f, = 1) dække i alm.
2) æghinde.
INTER, = imellem.
INTERMEDIUS, A, UM, = midtstillet.
INTERNODIUM, I, = stængelstykke, det
afsnit, der ligger imellem to på hinanden føl-
gende bladfæster.
INTERPETIOLARIS, E, = imellem blad-
stilkene.
INTERRUPTUS, A, UM, = afbrudt.
INTONSUS, A, UM, = ubeskåren, uden ind-
snit.
INTORTUS, A, UM, = indaddrejet.
INTRAMARGINALIS, E, = stillet indenfor
randen.
INTRICATUS, A, UM, = indviklet.
INTRUSUS, A, UM, = indtrængt.
INVENUSTUS, A, UM, = uden charme.
INVISUS, A ,UM, = uset, usynlig.
INVOLUCELLUM, f, = småsvøb, dækbladene
ved grunden af småskærmene i en sammensat
skærm.
INVOLUCRATUS, A, UM, = forsynet med
svøb.
INVOLUTUS, A, UM, = indrullet.
INVOLVENS, = indhyllende.
IONANTHUS, A, UM, = med violet eller
viollignende blomst.
IPATIANUS = fra Ipati, Bolivia.
IRENAUS, A, UM, = fredelig, rolig.
IRIDESCENS, = regnbuefarvet.
IRREGULARIS, E, = uregelmæssig, blomster
og blade har forskellig størrelse.
IRRITABILIS, E, = pirrelig.
IRRORATUS, A, UM, = dugget.
ISABELLINUS, A, UM, = isabellafarvet.
ISLAYA = Cactaceae, fra Islay, Peru.
ISO- = lige-, ens-.
ISOLEPIS, IDIS, = med lige store skæl.
ISOMERUS, A, UM, = enstallig, når det sam-
me tal hersker i alle blomstens kredse.
ISOPHYLLUS, A, UM, = ensbladet.
ISOTYPE, = samme form, type.

Yderligere information