S

SABULICOLA, Æ-= voksende på sandede
steder.
SABULOSUM = en sandet plads.
SACCATUS, A, UM = med sæklignende ud-
vækst.
SACCHARATUS, A, UM = med sukker-
indhold.
SACCHARIFERUS, A, UM = sukkerprodu-
cerende.
SACCHARINUS, A, UM = med sukkeragtig
smag.
SACER, CRA, CRUM = hellig.
SAGITTALIS, IS = pileformet.
SAGLIONIS, IS = navnet stammer fra en
franskmand, I. Saglion, der var den første, der
dyrkede Gymnocalycium s. i Europa.
SALHUTUENSIS = fra Salhoetoe, Amboy-
ana.
SALINUS, A, UM = voksende på saltholdige
steder.
SALM-DYCKIANUS, = efter fyrst J. v.
Salm-Reifferscheid-Dyck, berømt kaktusken-
der.
SALMONEUS, A, UM = laksefarvet.
SANAGASTA, = navn af ukendt herkomst.
SALUTARIS, E = helbredende.
SANLUISENSIS, = efter San Luis Potosi,
Mexico.
SAPIUM, = Euphorbiaceae.
SAPONACEUS, A, UM = sæbeagtig.
SAPROPHYTA = planter der lever af dødt
organisk materiaIe.
SARACENICUS, A, UM = østerlandsk.
SARCANTHUS, A, UM = med kødede eller
kødfarvede blomster.
SARC- og SARCO- = kød-, kødet-.
SARCODES = kødagtig, kødfarvet.
SARCOCAULON = Geraniaceae, med kød-
fuld stængel.
SARCOSTEMMA = Asclepiadaceae.
SARMENTOSUS, A, UM = rankende.
SARTORIANUS, = efter botanikeren Sartori.
SATIVUS, A, UM = dyrket form.
SATURATUS, A, UM == ren, dyb af farve.
SAUERI, = efter artens opdager: Sauer.

SAUROCEPHALUS, A, UM = med dele, der
ligner et firbenhoved.
SAUNDERSIAE, = navn efter mrs. K Saun-
ders amatørbotaniker i Zululand.
SAUROPUS = Euphorbiaceae, betydende fir-
bensfod.
SAVANNICOLA = hjemmehørende på græs-
klædte pladser og savannaer.
SAXATILIS, E = voksende på klipper.
SAXICOLA = klippebeboer.
SCABER = ru.
SCABERULUS, A, UM = noget ru.
SCABRATUS, A, UM= ru, med ru dele.
SCABRELLUS, A, UM = temmelig ru.
SCABROSUS, A, UM = meget ru.
SCALARIFORMIS, E = trappeformet.
SCALARIS = trappe.
SCALPRATUS, A, UM = med knivformede
dele.
SCANDENS = klatrende, ved hjælp af klatre-
tråde eller hæfterødder.
SCAPIFORMIS, E = med form som et skaft.
SCAPOSUS, A, UM = langskaftet.
SCARIOSUS, A, UM= raslende, hindeagtig.
SCARLATINUS, A, UM = skarlagen.
SCATURIGO, INIS = en sprudlende kilde.
SCHEERII, = efter kaktussamleren: Frie-
drich Scheer, Rygen.
SCELERATUS, A, UM = meget giftig.
SCELETIUM, I = indtørret, hentyder til at
plantens døde blade bliver siddende længe i
indtørret tilstand.
SCHIEDEANA, = efter W. H. Schiede, Kas-
sel.
SCHIST- = kløfter.
SCHILINSKYANA, = efter Geheimstatsråd
v. Schilinsky.
SCHISTACEUS, A, UM = skiferagtig.
SCHISTOGLOSSUS, A, UM = med spaltet
tunge.
SCHISTOSUS, A, UM= vokser i skiferagtig
jordbund.
SCHIZ- = kløftet.
SCHIZOCALYX = med spaltet bæger.
SCHIZOCAPSA, Æ = en kapselfrugt, der åb-
ner sig helt til grunden.
SCHIZOPETALUM, I = hentyder til de
fjersnitdelte kronblade.
SCHLUMBERGERA, Æ = Cactaceae, op-
kaldt efter F. Schlumberger, kaktussamler.
SCHMOLLII, = efter opdageren af Wilcoxia
schmollii, Fernando Schmoll, Mexico.
SCHWARZII, = efter kaktussamleren: Fritz
Schwarz.
SCHUMANNII, = efter W. Schumann, be-
kendt samler.
SCHWEBSIANA, = efter Willy Schwebs, læ-
rer i kaktuspleje i Dresden.
SCINTILLANS = funklende, livlig.
SCISSUS, A, UM = spaltet.
SCITULUS, A, UM = nydelig, sød, charme-
rende.
SCLERO- = stiv-, ru-.
SCLEROCACTUS = Cactaceae, en kaktus
med tørre frugter.
SCLEROTHRICHUS, A, UM = stivhåret.
SCOBICULATUS, A, UM = savsmuldslig-
nende.
SCOPA = kost.
SCOPARIUS, A, UM = kosteagtig.
SCOPIGER, A, UM = kostbærende.
SCOPULINUS = fuld af kviste.
SCORPIOIDEUS, A, UM = lignende en skor-
pions hale.
SCOTINUS, A, UM = mørk.
SCFIRIPPSIANA, = efter E. W. Scripps,
grundlægger af et biologisk institut i Califor-
nien.
SCRIPTUS, A, UM = beskrevet, tegnet.
SCROBICULARIS, E og -ATUS, A, UM =
lille grube, om en overflade, med små kantede
og noget fra hinanden liggende fordybninger.
SCROBIS = hul eller forsænkning.
SCROTIFORMIS = lignende en pung, lomme.
SCROTUM = pung, lomme.
SCULPTURATUS, A, UM = graveret.
SCUTATUS, A, UM = med skjoldformede
dele.
SCUTELLATUS, A, UM = 1) formet, som et
fladt fad.2) skjoldlignende.
SCUTELLIFORMIS, E = lignende et ovalt
skjold.
SCYPHIFER og -PHOPHORUS, A, UM, =
bægerbærende.
SCYPHIFORMIS, E = bægerformet.

SECUNDUS, A, UM = eensidig, når flere
plantedele, blade, blomster, vender i een ret-
ning, selv om de udgår fra flere sider.
SECURATUS, A, UM = økseformet.
SEDIFLORUS = med sedumlignende blom-
ster.
SEDIFOLIUS = med sedumlignende blade.
SEDIOIDES = sedumlignende.
SEDUM = Crassulaceae, en slægt, hvis navn
er dannet af ordet SEDO = sidde. Det hen-
tyder til plantens måde at vokse på, klyn-
gende sig til klippesider.
SEELOSII = efter Gustav Seelos, Australien.
SEEMANNI = efter B. C. Seeman,
Hannover.
SEGMENTUM, I = afsnit af et delt blad.
SEGREGATUS, A, UM = særskilt.
SEGUIERI = efter J. F. Seguier, Frankrig.
SEIDELIANA, = efter R. Seidel, Magdeburg.
SELECTUS, A, UM = udvalgt.
SELENICERUS = Cactaceae, navnet hen-
tyder til plantens natblomstring.
SELENOPTERIS, IS = med halvmåne-
formede vinger.
SELENOCARPUS, A, UM = med halvmåne-
formet frugt.
SEMI- = halv-.
SEMICULUMNARIS = halvsøjleformet.
SEMICYLINDRICUS = halvcylinderformet.
SEMIGLABRATUS = halvbar, -skaldet.
SEMIGLOBUS = halvkugleformet.
SEMILONIUS = indiansk navn.
SEMILUNATUS = halvmåneformet.
SEMINUDUS = halvnøgen.
SEMISPINUS = delvis benålet.
SEMITERES = halvrund.
SEMILACER, A, UM = halvt sønderrevet.
SEMPER = stedse.
SEMPERFLORENS = stedseblomstrende.
SEMPERVIVUM, I = Crassulaceae, navnet
hentyder til at planten lever videre, selv om
den i lang tid er løsrevet fra sit voksested.
SENECIO, ONIS = Compositae, olding, hen-
tyder til at planten tidligt grånes.
SENESCENS = blivende gammel.
SENILIS, E = olding.
SENSIBILIS, E = følsom.
SEPALUM, I = bægerblad.
SEPTAS, Adis = Crassulaceae, hentyder til
at tallet syv er gennemgående i blomst og frugt.
SEPTEM = syv.
SEPTENATUS, A, UM = syvfingret.
SERGIPENSIS = fra Sergipe, Brasilien.
SERIALIS, E = rækkestillet.
SERIATUS, A, UM = forsynet med organer,
der er rækkestillede.
SERICANTHUS, A, UM = med silkeagtig
blomst.
SERICEUS = silkehåret.
SERICATUS, A, UM = silkehåret.
SEROTINUS = sen, sent blomstrende.
SERPENS = krybende.
SERPENTINUS, A, UM = 1) en speciel grøn
farve. 2) bugtet som en slange.
SERRA- = savtakket.
SERRATIFOLIUS, A, UM = med savtakkede
blade.
SERRATUS, A, UM = savtakket.
SERTATUS, A, UM = guirlandedannende.
SERTULIFERUS, A, UM = med så mange
blomster, at de udgør en guirlande.
SERTUM = en guirlande eller krans af
blomster.
SERUS, A, UM = sen.
SESQUI- = en og en halv.
SESQUIFOLIUS, A, UM = når det ene blad
af et par er meget mindre end det andet.
SESSILIS, E, = siddende, stilkløs.
SESSILIFLORUS, A, UM = med siddende
blomster.
SETACEUS, A, UM = børsteformet, om
blade eller dele af blade, der er så smalle og
stive, at de ligner børster.
SETI- = børstelignende.
SETICEREUS = Cactaceae = Borzicactus.
SETIECHINOPSIS = Cactaceae =
Arthrocereus.
SETIFORMIS, IS = børsteformet.
SETIFER = børstebærende.
SETIGERUS, A, UM = børstebærende.
SETISPINUS, A, UM = børstetornet.
SETOSUS, A, UM = børstet, besat med stive
hår.
SETULOSUS, A, UM = med små børste-
lignende dele.
SEX- = seks-.
SEXANGULARIS, IS = sekskantet.
SEXDENTATUS, A, UM = sekstandet.
SEXFIDUS, A, UM = seksdelt.
SEXLOCULARIS, A, UM = med seks kamre.
SHAGGY = dækket med lange, bløde hår.
SHAWIANUS, A, UM = efter W. R. Shaw,
botaniker i Illinois og på Manila.
SICARIGUENSIS = fra Sicarigua,
Venezuela.
SICCATUS, A, UM = tør.
SICCUS, A, UM = tør, på en tør plads.
SICYOIDEUS, A, UM = græskarlignende.
SIDEREUS, A, UM = hård som jern.
SIDEROMALLUS, A, UM = med rust-
farvede hår.
SIGILLATUS, A, UM = mærket som af et
segl.
SIGNATUS, A, UM = mærket.
SIKKIMENSIS, E = fra Sikkim, Himalaya.
SIKOKIANUS, A, UM = fra Shikoku,
Japan.
SILERI = efter finderen = A. L. Siler.
SILICEUS, A, UM = kiselagtig.
SILICOLOSUS, A, UM = kortskulpet.
SILIQUA , Æ = den lange bælgagtige frugt
hos Cruciferae.
SILIQUOSUS, A, UM = langskulpet.
SILVATICUS, A, UM = voksende i skove.
SILVESTER, TRIS = voksende i skove.
SIMENSIS, IS = arabisk navn.
SIMIANUS = abeagtig.
SILVESTRI = efter dr. P. Silvestri, argen-
tinsk zoolog og plantesamler.
SIMIFLORUS, A, UM = ensblomstret.
SIMILIS, E = lignende.
SIMORRHINUM = med næse som en abe.
SIMPLEX = enkelt.
SIMULUS, A, UM = fladnæset.
SINAICUS, A, UM = fra Sinai.
SINALENSIS = f ra Sinaloa, Mexico.
SINALOENSIS = fra Sinaloa, Mexico.
SINCLAIRI = efter dr. Sinclair, New Zea-
land.
SINDJARENSIS = fra Djebel Sindjar,
Mesopotamien.
SINENSIS = fra Kina.
SINGALENSIS = fra Singalang, Sumatra.
SINGULIFLORUM = med enkelte blomster.
SINGULUS, A, UM = enkelt.
SINISTROHAMATUS = med venstrevendte
hagenåle.
SINISTRORSUS, A, UM = venstredrejet.
SINUATUS, A, UM = bugtet.
SINUOSUS, A, UM = med mange bugter.
SIPHONANTHUS, A, UM = med rørformet
blomst.
SISALANUS, A, UM = fra den mellem-
amerikanske havneby Sisal.
SITCHENSIS, E - fra øen Sitka, nordvest-
lige Amerika.
SMARAGDIFLORUS = med smaragdgrønne
blomster.
SOBOLIFER, A, UM = skudbærende.
SOEHRENSIA = Cactaceae, efter botanike-
ren Soehrens.
SOLARIS = sol.
SOLIDUS, A, UM = hård, fast, massiv.
SOLISIA, Æ = Cactaceae, efter forskeren og
samleren Octavio Solis, Mexico.
SOLITARIUS, A, UM = enlig, om planter,
der kun forekommer enkeltvis på stedet.
SOMALIUS, A, UM = fra Somaliland.
SOMNIFER, A, UM = søvndyssende.
SOMPTUOSUS, A, UM = kostbar.
SONOMENSIS, E = fra Sonoma i Califor-
nien.
SONORENSIS, E = fra Sonora i Mexico.
SORDESCENS = plettet.
SORDIDUS, A, UM = smudsig.
SORORIUS, A, UM = beslægtet med.
SOTOMAYORENSIS = navnet efter hjem-
stedet.
SOULANGIANUS, A, UM = efter en fransk
Gartner: Soulange Bodin.
SPADICEUS, A, UM = kastaniebrun.
SPAN-, SPANO- = få-. I betydningen med
få-.
SPANOSPERMUS, A, UM = med få frø.
SPATHACEUS, A, UM = hylsteragtig.
SPATHIPHYLLUM, I = Araceae, hentyder
til det grønlige, bladagtige hylster.
SPATHULATUS, A, UM = spadeformet.
SPECIES, EI = art, forkortes ofte til sp.
SPECIOSUS, A, UM = skøn, anselig.
SPECTABILIS, E = anselig, fortræffelig,
iøjnefaldende.
SPEGAZZINIANA = efter prof. C. Spegaz-
zini, argentinsk botaniker, der bl. a. har
fundet Gymnocalysium s.
SPHACELATUS, A, UM = brandplettet.
SPHAERICUS, A, UM = kugleformet.
SPHAERO = med kugleformet-.
SPHAEROCARPUS = med runde frø.
SPHAEROCEPHALUS, A, UM = med rundt
hoved.
SPHAEROSICYOS, I = Cucurbitaceae, hen-
tyder til frugtens runde form.
SPHAGNUM, I = en slægt af mosser, der
forekommer i de kolde og tempererede lande.
SPICULATUS, A, UM = spyddannet.
SPILOPTERUS, A, UM = pletvinget.
SPINACEUS, A, UM = tornagtig.
SPINAUREUS = med guldgule nåle.
SPINEUS, A, UM = tornet.
SPINIBARBIS, E = tornet - skægget.
SPINOSIBACA = med nålede bær.
SPINULOSUS, A, UM = fintornet.
SPIRALIS, E = spiralagtig.
SPIROCENTRUS, A, UM = med spiral-
snoede torne.
SPLENDENS = smuk, skinnende.
SPLENDIDUS, A, UM = smuk, skinnende.
SPONGIOSUS, A, UM = svampet.
SPRAGUEA, Æ = Portulacaceae efter ame-
Rikaneren: I. Sprangue.
SPRETUS, A, UM = forkastet, forsmået.
SPURIUS, A, UM = falsk, tilsyneladende.
SQUAMEUS, A, UM = skællet, skældækket.
SQUAMULIGER, A, UM = småskællet.
SQUARROSUS, A, UM = med udstående
skæ1.
STAMINEUS, A, UM = med lange eller frem-
ragende støvdragere.
STAPELIA, ,E = Asclepiadaceae, efter den
hollandske botaniker: J. V. Stapel.
STAPELIAFORMIS = lignende Stapelia.
STAPELIANTHUS = Asclepiadaceae, fra
den tørre syd-vestside på Madagaskar.
STAUROPHYLLUS, A, UM = hentyder til
de stikkende blade.
STELLAPILUS, A, UM = med stjerne-
formede hår.
STELLARIS, E = stjerneformet, stjernestillet.
STELLIFER, A, UM = stjernebærende.
STELLATUS, A, UM = med små stjerne-
formede blomster.
STENO- = smal-, tynd-.
STENOCEREUS = Cactaceae, en slægt,
hjemmehørende i Mexico. Denne slægt inde-
holder mange store natblomstrende kaktus.
STENOLEPIS = smalskællet, tyndskællet.
STEPHANOCARPUS, A, UM = krans-
frugtet.
STEPHANOCEREUS, I = Cactaceae, hen-
tyder til de tætte børstekranse, der omgiver
spidsen af den blomstrende stængel.
STEPHANOTIS, IDIS = Asclepiadaceae,
hentyder til støvknappernes vedhæng.
STERILIS, E = ufrugtbar, gold.
STETSONIA, E = Cactaceae, efter Francis
Lynde Stetson, USA.
STICTUS, A, UM = punkteret.
STIMULANS = ophidset, brændende.
STIPATUS, A, UM = omgivet.
STIPATACEUS, A, UM = stammeagtig,
stilkagtig.
STIPITARIUS, A, UM = dele, der er knyttet
til en stilk.
STIPITATUS, A, UM = stilket, om alle stil-
kede organer, der ikke er blade eller blomster.
STIPULACEUS, A, UM = fodfliglignende.
STOLONIFER, A, UM = med udløbere.
STRAMINEUS, A, UM = strågul, stråagtig.
STRANGULATUS, A, UM = indsnøret.
STRATUS = med drejede nåle.
STREPTACANTHUS, A, UM = med drejede
torne.
STREPTOCAULUS, A, UM = med snoet
stængel.
STREPTOPETALUS, A, UM = med snoede
kronblade.
STRIATULUS, A, UM = med fine striber.
STRIATUS, A, UM = stribet, riflet.
STRICTIFLORUS, A, UM = med stive
blomster.
STRICTUS, A, UM = stiv.
STRIGATUS, A, UM = stribet, furet.
STROBILIFER, A, UM = koglebærende.
STROMA, ATIS = underlag, tæppe.
STROMBOCACTUS, I = Cactaceae, hen-
tyder til plantens form, en top.
STROPHANTHUS, I = Apocynaceae, hen-
tyder til de snoede kronflige. Apocynaceerne
er træagtige vækster med mælkesaft .Hertil
hører bl. a. Nerium oleander, der er giftig samt
Strophanthus-arterne, der ligeledes er giftige,
de anvendes til pilegift. Af interesse for sam-
lere er slægtern: Adenium og Pachypodium.
STRUMOSUS, A, UM = forsynet med en
svulst.
STYGIUS, A, UM = afskyelig (giftig).
STYLUS, I = griffel.
SUARENSIS = fra Diego Suarez, Madaga-
skar.
SUB = lidt, næsten, -agtig.
SUBACAULESCENS = næsten stængelløs.
SUBACAULIS, E = næsten stængelløs.
SUBALATUS, A, UM = noget vinget.
SUBARTICULATUS = svagt leddet.
SUBCORDATUS = omtrent hjerteformet.
SUBCORNEUS = svagt hornagtig.
SUBCROCEUS = svagt safrangul.
SUBCURVATUS = svagt krummet.
SUBERECTUS = næsten opret.
SUBLIMIS, E = fremragende, ophøjet.
SUBMAMMULOSUS, A = med små bryst-
eller brystvortelignende dele.
SUBMATUCANA, = Cactaceae, underorden
af slægten Matucana.
SUBPATENS = en smule åben.
SUBREPANDUS = noget bugtet.
SUBTERRANEUS, A, UM = underjordisk.
SUBTORTUOSUS, A, UM = noget drejet.
SUBULATUS, A, UM = syldannet (om bla-
det).
SUBULIFORMIS, E = sylformet, når det dre-
jer sig om tykke, runde dele.
SUCRENSIS = fra Sucre, Bolivia.
SUCCUMBENS = liggende.
SULCATUS, A, UM = furet, her drejer det
sig om temmelig dybe og skarpe furer.
SULCOLANATUS, A, UM = med uldhårede
furer.
SULCOREBUTIA = Cactaceae, furet Rebu-
tia.
SULPHUREUS, A, UM = svovlgul.
SUPERBOSPINUS = stolt, prægtig benålet.
SUPERBUS, A, UM = prægtig, ophøjet.
SUPERTEXTUS, A, UM = overvævet, over-
spundet.
SURCULOSUS, A, UM = meget grenet,
forgrenet.
SURINAMENSIS, E = fra Surinam, Syd-
amerika.
SYLVATICUS = hjemmehørende i skove.
SYMMETRICUS, A, UM = symmetrisk.
SYNONYMUS, A, UM = ensbetydende, når
flere navne betegner samme plante eller ud-
trykker samme begreb.
SYRINGACANTHUS = med rørformede
skåle.
SYRINGANTHUS, A, UM = med rørformet
blomst.

Yderligere information