U

UBER = frugtbar.
UBERIFORMIS, E = yverformet, bugnende.
UEBELMANNIANUS = efter kaktushand-
leren: W. Uebelman.
ULTRA = over, mere end, overgående.
UMBELLATUS, = skærmblomstret.
UMBELLIFER, A, UM = skærmbærende.
UMBELLIFORMIS, E = skærmformet.
UMBILICUS, I = Crassulaceae, hentyder til
bladet med den navleagtige fordybning hos
nogle arter.
UMBROSUS, A, UM = skyggefuld, voksende
på skyggefulde steder.
UNCINATUS, UNCINUS og UNCATUS,
A, UM = hagekrummet, med hagekrummede
dele.
UNDULATUS, A, UM = bølgerandet
UNGULATUS, A, UM = med kloformede
dele.
UNI- = een-.
UNICUS, A, UM = den eneste i sin slags, ud-
mærket.
URAGUENSIS, E = fra Uruguay.
URSINUS, A, UM = bjørnelignende.
USITATUS, A, UM= brugelig, nyttig.
UTAHENSIS = fra Utah, USA.
UYUPAMPENSIS = fra Uyupampa, Peru.

Yderligere information