P

PABULARIUS, A, UM, = tjenlig til foder.
PACALAENSIS = fra Pacala, Peru.
PACHY- = tyk-.
PACHYARTHRUS, A, UM, = tykleddet.
PACHYCLADUS, A, UM, = tykstænglet.
PACHYCEREUS, I = (Cactaceæ), hentyder
til de tykke stammer og grene.
PACHYDERMUS, A, UM, = tyksnudet.
PACHYPODIUM = Apocynaceae, dekorative,
kulturværdige planter.
PACHYPUS (-CHYPODUS og -PODIUS, A,
UM) = tykstilket, tykfodet.
PACHYTTIGMA, ATIS, = hentyder til støv-
fanget.
PACHYTRICHUS, A, UM, = med tykke,
grove hår.
PACIFICUS, A, UM, = fra øer i Stillehavet.
PAEDIDUS, A, UM, = ildelugtende.
PAGIUS, A, UM, = solid.
PALACEUS, A, UM, = randstilket - som de
fleste stilkede blade.
PALAMONEUS, = rejerød.
PALATIFER, A, UM, = med (fremtrædende)
gane.
PALEA, Æ,= avne, skælagtigt dækblad.
PALEACEUS, A, UM, = avneagtig.
PALEATUS, A, UM, = avnet.
PALLENS, = bleg.
PALLESCENS, = noget bleg.
PALLIDUS, A, UM, = bleg.
PALLIDIFLORUS, A, UM, = blegblomstret.
PALMATIFIDUS, A, UM, = håndfliget.
PALMATILOBUS (-BATUS), A, UM- =
håndlappet.
PALMATISECTUS, A, UM, = hånddelt,
håndsnitdelt.
PALMATUS, A, UM = hånddannet.
PALPEBRÆ, = øjenlåg, øjenhår.
PALUDOSUS, A, UM, = voksende på
sumpede steder.
PAMPANUS = voksende på Pampaen.
PANCHRYSUS, A, UM, = aldeles gylden.
PANDURATUS og PANDURIFER, A, UM,
= med violinformede organer.
PANICULA, Æ, = top (blomsterstand).
PANICULATUS, A, UM, = topblomstret.
PANIFICIJS, A, UM, = tjenlig til brød.
PANNOSUS, A, UM, = pjaltet, et blad med
uensartede indskæringer og tæt håret eller
filtet ydre.
PANTHERINUS, A, UM, = plettet som en
panter.
PAPILLARIS, E, og PAPILLOSUS, A, UM,
= vortet, blødvortet.
PAPYRACEUS, A, UM, = papiragtig.
PAPYRIFER, A, UM, = leverende papir.
PARABOLICUS, A, UM, = parabeldannet er
et blad, rundagtigt ved grunden, men derfra
pludselig overgående i en langagtig form.
PARADINEI, = efter finderen. A. Paradine.
PARADISIACUS, A, UM, = paradisisk.
PARADOXUS, A, UM, = besynderlig.
PARALIAS, ADIS, = voksende ved havet.
PARAENSIS, E, = fra Para i Brasilien.
PARANAENSIS = fra Parana, Brasilien.
PARASITICUS, UM, = snyltende.
PARCUS, A, UM, -= sparsom.
PARDALINUS, A, UM, = plettet som en
hunpanter.
PARDINUS, A, UM = plettet som en han-
panter.
PARDIPES, = med hanpanterplettet stilk.
PARENSIS = stedsbetegnelse.
PARIETALIS, E, = vægstillet kaldes frø-
stolen, når den er beliggende i frugtens om-
kreds.
PARIETINUS, A, UM, = voksende ved eller
på, vægge.
PARODIA, = (Cactaceæ), efter Dr. L. R.
Parodi fra Buenos Aires, Argentina.
PARTITUS, A, UM, = delt.
PARVUS, A, UM, = lille, PARVIFLORUS,
A, UM, = småblomstret.
PASCOENSIS = fra Pasco, Peru.
PASCUUS, A, UM, = voksende på græsgange.
PATAGONICUS = fra Patagonien.
PATENS, = åben, udstående, om blad- og
grendele.
PATULUS, A, UM, = PATENS.
PAUCI, = få-.
PAUCISTAMINEUS, A, UM, = med få støv-
dragere.
PAUPERCULUS, A, UM, = meget ringe.
PAVIMENTATUS, A, UM, = tavlet.
PAVONINUS, A, UM, = påfuglelignende.
PECLARDIANA, = efter A. Peclard,
Schweiz.
PECTEN ABORIGINUM, = de ældstes kam,
de indfødte bruger frugten af Cereus p. a. som
kam eller hårbørste.
PECTINATUS, A, UM, og PECTINI-
FORMIS, E, = kamformet.
PECTINIFER, A UM, = kambærende.
PEDALIS, E, = en fod lang.
PEDATILOBUS, A, UM, = fodlapper er et
fodstrenget, lappet blad.
PEDATUS, A, UM, = foddannet.
PEDIADES, = voksende på sletter.
PEDICELLATUS, A, UM, = med (særlig
fremtrædende) småblomsterstilke, kortstilket,
stilket.
PEDIFORMIS, E, = fodformet.
PEDIOCACTUS, I, = (Cactaceæ), navnet
hentyder til voksestedet. Kuglekaktus fra det
sydvestlige USA.
PEDUNCULARIS, E, = med blomsterstilk.
PEDUNCULATUS, A, UM, = stilket.
PEDUNCULUS, I, = blomsterstilk.
PEEBLESIANA, = efter R. H. Peebles, en
amerikansk botaniker.
PEIRESKIA, = (Cactaceæ), efter N. Peiresc,
senator i Sydfrankrig.
PELARGONIUM, A, = (Geraniaceæ), hen-
tyder til frugtens lighed med et storkenæb.
PELECYPHORA, Æ = (Cactaceæ), navnet
hentyder til vorternes form som en økse.
PELIDNUS, A, UM, = blyfarvet, sortblå.
PELLITUS, A, UM, = skindklædt.
PELLUCIDUS, A, UM, = gennemsigtig, gen-
nemskinnelig.
PELORIA, Æ, = kæmpemæssig, en stor regel-
mæssig endeblomst, der optræder i spidsen af
en klase med normalt uregelmæssige blomster.
PELORIUS, A, UM, = kæmpemæssig, uhyre.
PELTASTES, = skjoldbærende.
PELTATUS, A, UM, = skjolddannet, om
bladet.
PENDENS- = hængende.
PENDULUS, A, UM, = hængende mod
jorden.
PENICILLATUS, A, UM, = penselformet.

PENIOCEREUS, I. = (Cactaceæ), hentyder
til de meget slanke stængler.
PENNATUS, og PENNIGER, A, UM, =
fjerformet.
PENNI-, = fjer-.
PINNINERVIUS, A, UM, = fjerstrenget,
fjernervet.
PENSILIS, E. = hængende.
PENTA- = fem-.
PENTAGLOTTIS, E, = femtunget.
PENTALOPHUS, A, UM, = med fem kamme.
PENTAMERUS, A, UM, = femdelt.
PENTANDRUS, A, UM, = med fem støv-
dragere.
PENTAPTERUS, A, UM, = femvinget.
PER, = 1) igennem, 2) kan i sammensætnin-
ger have forstærkende betydning.
PERBELLUS, A, UM, = meget smuk.
PERCRASSUS, A, UM, = meget tyk.
PERCUSSUS, A, UM, = gennemstukket.
PERELEGANS, = meget smuk.
PERFECTUS, A, UM, = fuldkommen.
PERFOLIATUS, A, UM, = med gennemvok-
set blad, et blad, der med sin plade helt om-
giver stængelen, der ligesom er vokset igennem
det.
PERFORATUS, A, UM, = gennemboret,
gennemhullet.
PERGAMENUS, A, UM, = pergamentagtig.
PERI, = om, omkring.
PERIANTHIUM,I. = 1) PERIGONIUM,
2) en skede omkring æggemmet hos lever-
mosser.
PERICLINUM, I, = kurvdække, kurvsvøb.
PERICULOSUS, A, UM, = farlig.
PERIDIUM, I, = væggen i beholdere, der
indeholder sporer.
PERIGONIUM, I, = bloster, blomsterdække.
PERIGYNUS, A, UM, = omkringsædig.
PERISPERMIUM, I, = frøgemme, frøhus.
PERLATUS, A, UM, = 1) med perleagtige
dele, perlet. 2) meget bred.
PERLIGULOSUS, A, UM, = stærkt tunget.
PERLUTEUS, A, UM, = stærkt gul.
PERMEABILIS, A, UM, = gennemtrængelig.
PERNIGER, = meget sort.
PERNOCTIS, IS, = varende hele natten.
PERORNATUS, A, UM, = særdeles prydet,
smuk.
PEROTE = fra Perote, Mexico.
PERPARVUS, A, UM, = meget lille.
PERPENSUS, A, UM, = ophængt, hængende.
PERPETUUS, A, UM, = vedvarende.
PERPLEXANS, = skabende forvirring.
Hos Puccinia p. hentydes til uventet værts-
skifte,.
PERPURPUREUS, A, UM, = dyb purpur.
PERPUSILLUS, A, UM, = meget lille
PERSIATENS, = persistent, falder ikke af.
PERSICARIUS og PERSICINUS, A, UM, =
ferskenagtig, ferskenfarvet.
PERSISTENS, = vedblivende, om et bæger,
der ikke falder af.
PERSONATUS, A, UM, = 1) maskeret,
2) forandret.
PERSPICUUS, A, UM, = iøjnefaldende,
tydelig.
PERTUSUS, A, UM, = gennemstukket, gen-
nemboret af små huller.
PERUVIANUS, A, UM, = fra Peru.
PERUVOCEREUS, = (Cactaceæ), =
Haageocereus.
PERVERSUS, A, UM, = drejet den gale vej.
PERVIUS, A, UM, = åben.
PES, PEDIS, = fod, stilk. I sammensætning
-PES, PEDIUS, A, UM, = fodet, stilket.
PESSIMUS, A, UM, = dårlig.
PESTIGRIDIS, IS, = lignende en tigerfod.
PETALUM, I, = kronblad. -PETALUS, A,
UM, = -kronbladet.
PETIOLACEUS, A, UM, = bladstilkeagtig.
PETIOLANEUS, A, UM, = opstået af en
bladstilk.
PERIOLATUS, A, UM, = forsynet med blad-
stilk.
PETIOLUS, I, = bladstilk.
PETOERCENSIS = stedsbetegnelse.
PETRÆUS, A, UM. = voksende på klipper.
PETROGENES, = voksende på klipper, sten.
PFEIFFER A, Æ,= (Cactaceæ), efter den
tyske læge, Dr. L. Pfeiffer, kendt for sine sy-
nonymiske værker og sine kaktusstudier.
PFLANZII, = efter finderen af Gymnocaly-
cium p. Konsul K. Pflana Bolivia.
PHACELUS, A, UM, = lignende et bundt
eller et knippe.
PHACOIDES, = linseformet.
PHACOSPERMUS, A, UM, = med linse-
formede frø.
PHÆNO-, = 1) synlig. 2) skinnende.
PHÆNOPS, = klar, skinnende.
PHÆUS, A, UM, = rødbrun, gråbrun.
PHALACRUS, A, UM, = nøgen, glat.
PHALARUS, A, UM, = med en hvid plet.
PHALERATUS, A, UM, = skinnende hvid.
PHATNOSPERMUS, A, UM = med frø, der
ligner en krybbe.
PHELLEUS, A, UM, = voksende på stenede
steder.
PHELLOSPERMA, Æ, = frøet har et kork-
agtigt vedhæng.
PHELLOSPERMUS, A, UM, = med kork-
agtige frø.
PHENGODES, = skinnende, klar.
PHERO-, = bære, føre, transportere.
PHIL-, PHILO-, -PHILUS, A, UM, =
elsker, en ynder af.
PHLEBO-, = årede-.
PHLEBOCARPUS, A, UM, = med årede
frugter.
PHLEBOPHYLLUS, A, UM, = med tydelige,
fremtrædende årer.
PHLEBOTRICHUS, A, UM, = med hårede
årer, nerver.
PHOENICANTHUS, A, UM- = med purpur-
farvet blomst.
PHOENICEUS, A, UM, = purpurrød.
PHOENICOLASIUS, A, UM, = purpurhåret.
-PHORUS, = bærer, fører. -PHORUS, A,
UM, = bærende, førende.
PHOSPHOREUS, A, UM, = lysende som
fosfor.
PHRAG-, = hegne-
PHRAGMIDIUM, Æ, = hegn, skillevæg.
PHYL-, = blad-.
PHYLLACANTHUS, A, UM, = bladtornet.
PHYLLANTHUS, I, = (Euphorbiaceæ), hen-
tyder til de bladagtige grene, der bærer blom-
sterne.
PHYLLOCACTUS, f, = (Cactaceæ), hentyder
til de bladlignende stængler.
PHYLLODIUM, I, = bladstilk uden blad-
plade men af form som en sådan.

PHYLLOMANIACUS, A, UM = meget blad-
rig.
PHYLLON, = blad. -PHYLLUS, A, UM, =
-bladet.
PHYLLOPUS (-PODUS og -PODIUS, A,
UM,) = bladagtig, stilket.
-PHYLLUS, = se PHYLLON.
PHYMATODEUS, A, UM, = blæreagtig,
svulstig.
PHYMATOTHELE, = med kødede vorter.
PHYSO-, = blære-.
PHYSOCARPUS, A, UM, = blærefrugtet.
PHYSODEUS, A ,UM = blæreagtig, op-
pustet.
PIARANTHUS, I, = (Asclepiadaceæ), nav-
net hentyder til kronen, tyk, blæret.
PICACEUS, A, UM, = sort og hvid som en
skade.
PICEUS, A, UM, = begsort.
PICREUS, A, LJM, = bitter.
PICTURATUS, A, UM, = malerilignende.
PICTUS, A, UM, = malet, broget.
PICTIFOLIUS, A, UM, = med ligesom malede
blade.
PILATUS, A, UM, = tæt) sammenpresset.
PILEATUS, A, UM, = med bueformede
organer.
PILEIFORMIS, E, = hueformet.
PILIFER, A, UM, = endende i et hår.
PILISPINUS, A, UM, = med hårformede
torne.
PILOCANTHUS, = (Cactaceæ) = Pedio-
cactus.
PILOCARPUS, A, UM, = med filterhåret
frugt.
PILOCEPHALUS, A, UM, = uldhovedet.
PILOCEREUS, I, = (Cactaceæ), navnet hen-
tyder til de lange hår.
PILOCOPIAPOA, = (Cactaceæ), skiller sig
fra Copiapoa ved at have hårede blomster.
PILOSELLUS og PILOSULUS, A, UM, =
1) fint- eller korthåret. 2) svagthåret.
PILOSIUSCULUS, A, UM, = svagt håret.
PILOSOCEREUS, I, = (Cactaceæ) søjlekaktus
fra tropisk Amerika.
PILOCUS, A, UM, = håret.
PILOLIFER, A, UM, = bærende små kugle-
formede organer.
PILUS, = et hår.
PINALEUS, A, UM, = sulten.
PINARUS, A, UM, = snavset.
PINGUIS, E, = kødfuld.
PINGUIFOLIUS, A, UM, = m. k. blade.
PINNATIFIDUS, A, UM, = fjerfliget.
PINNATILOBUS, A, UM, = fjerlapper.
PINNATISECTUS, A, UM, = fjersnitdelt.
PINNATUS, A, UM = finnet, fjerformet.
PIPERATUS, A, UM, = pebret.
PIPERINUS og PIPERITUS, A, UM, =
peberagtig.
PISCIFORMIS, A, UM, = fiskeformet.
PISIFER, A, UM, = med ærtelignende
organer.
PISIFORMIS, E, = ærteformet.
PISOCARPUS, A, UM, = med ærtelignende
frugt.
PISTILLODIUM, I, = gold, omdannet eller
mere eller mindre rudimentær støvvej.
PISTILLUM, I, = støvvej.
PITCAYENSIS = stedsberegnelse, Mexico.
PITYOPHILOS, A, UM, = voksende på fyr,
voksende i fyrreskove.
PLACENTA, Æ, = frøstol, ægstol.
PLACENTIFORMIS, E, = kageformet.
PLAGIO- = skæv-.
PLAGIOPHYLLUS, A, UM, = skævbladet.
PLAGIOSPERMUM, I, = frøene står skævt i
frugtknuden.
PLANI- = flad-.
PLANICULMIS, E, = fladstrået.
PLANIPES, = fladstilket.
PLANTA, Æ, = plante.
PLATENSIS = fra Rio de la Plata.
PLATY-, = bred-, flad-.
PLATYACANTHUS, A, UM, = bredtornet,
fladtornet.
PLATYATHERUS, A, UM, = bredavnet.
PLATYCENTRUS, A, UM, = med bred
spore.
PLATYCLADUS, A, UM, = bredstænglet,
fladstænglet.
PLATYGLOSSUM, A, UM, = bredtunget.
PLATYNEMUS, A, UM, = med brede støv-
tråde.
PLATYONYX, = med bred negl eller med
kloformig del.
PLATYRRHYNCHIJS, A, UM, = brednæset,
bredsnablet.
PLEBEIUS, A, UM, = almindelig.
PLEIO-, PLEO-, PLEINO-, PLEONO-, =
fler-.
PLEIOCYCLUS, A, UM, = om flerårige
planter, der kun een gang blomstrer og derpå
dør.
PLEIOSPILOS, I, = (Aizoaceæ) planten lig-
ner en samling små sten eller klippestykker.
PLENIFLORUS, A, UM, = fyldtblomstret.
PLENUS, A, UM, = kaldes en blomst, hvis
befrugtningsorganer helt eller delvis er om-
dannet til kronblade.
PLICATUS, A, UM, = foldet, foldbladet.
PLUMARIUS, -MATUS, -MOSUS og
PLUMEUS, A, UM, = fjeret, fjeragtig.
PLUMBEUS, A, UM, = blyfarvet.
PLURI- = fler-.
PLURICOSTATUS, A, UM, = flerribbet.
PLURIDENS, = flertandet,
PLURIFLORUS, A, UM, = flerblomstret.
PLUVIALIS, E, og PLUVIUS, A, UM =
regnvisende.
PLUUOSUS, A, UM, = regnfuld.
POCULIFORMIS, E, = bægerformet.
PODACANTHUS, A, UM, = stilktornet.
PODOTRICHUS, A, UM, = med hårformet
stilk.
-PODUS og -PODIUS, A, UM, = -fodet,
-stilket.
POGO-, = skæggede, hårede.
POGONANTHUS, A, UM, = med skæggede
blomster.
POLASKIA = (Cactaceæ).
POLIFER, A, UM, = kuglebærende.
POLIIFOLIUS, A, UM, = med glatte blade.
POLIOTRICHUS, A, UM, = gråhåret.
POLITUS, A, UM, = poleret, glat.
POLIUS, A, UM, = hvidgrå.
POLLE,N, INIS, = blomsterstøv.
POLLICARIS, E, = en tomme lang.
POLY-, = 1) mange-, fler-, 2) meget-.
POLYADELPHUS, A,UM, = flerknippet,
med de indbyrdes sammenvoksede støvtråde i
3 eller flere bundter.
POLYANDRUS, A, UM, = mangehannet,
med 20 eller flere støvdragere.
POLYANTHEMUS, A, UM, = mange-
blomstret.
POLYCARPUS, A, UM, = 1) mangefrøet.
2) bærende frø, frugt i flere år.
POLYCHROMUS, A, UM, = 1) mangefarvet,
2) rigt, stærkt farvet.
POLYGAMUS, A, UM, = flerbo.
POLYODON, = mangetandet.
POLYSPILUS, A, UM, = mangeplettet.
POLYSTICTUS, A, UM, = mangeprikket.
POLUTHELE, = med mange bryst- eller
brystvorteformede fremragninger.
POMIFORMIS, E, = æbleformet.
PONDEROSUS, A, UM, -vægtig.
PORCINIJS, A, UM, = tjenlig til svineføde.
PORFIRIA, = (Cactaceæ) hørende til
Mammillaria.
POROPHYLLUS, A, UM, = porebladet.
POROSUS, A, UM, = porøs, hullet.
PORPHYREUS, A, UM, = purpurfarvet.
PORRECTUS, A, UM, = udstrakt, frem-
strakt.
PORREFOLIUS, A, UM = med porrelignende
blade.
PORRIGENS, = bredende sig.
PORTORICENSIS, IS = fra Puerto Rico.
PORTULACEUS, A, UM = lignende en
Portulaca, slægten Portulaca er navngivet af
Pliny, men navnets betydning er usikker.
POSELGERI, = efter kaktusforskeren: Dr. H.
Poselger.
POTAMOPHILUS, A, UM = voksende ved
floder.
POTOSINUS = fra Potosi, Mexico.
PRÆ = 1) foran, 2) fremfor.
PRÆALTUS, A, UM = særdeles høj.
PRÆCLARUS, A, UM = meget lys.
PRÆCOX, = tidlig.
PRÆGNANS = saftfuld, bugnende.
PRÆMORSUS, A, UM = afbidt, om jord-
stængelen, der ser ud som om den er afgnavet,
der hvor de ældre dele er døde.
PRÆNITENS, = overstrålende.
PRÆSTANS = fortrinlig.
PRÆTEXTUS, A, UM = med borter,
bræmmet.
PRÆVALENS, = fremherskende.

PRASINATUS, A, UM = med lysegrønne
dele.
PRASINUS, A, UM = løggrøn.
PRATENSIS, E = voksende på enge.
PRAVUS. A, UM = skæv, krum.
PRECATORIUS, A, UM = en der beder,
frøene af Abrus p. anvendes til rosenkranse.
PRENANS = hængende.
PRENSUS, A, UM= gribe, holde fast.
PRETIOSUS, A, UM = fortrinlig.
PRETORIENSIS, IS = fra Prætoda.
PRIMAEVUS, A, UM = meget ung, i sit livs
morgen.
PRIMARIUS, A, UM = 1) den første, 2) den
vigtigste.
PRIMIFORMIS, IS = den oprindelige form,
original.
PRIMIGENIUS, A, UM= den første,
primitiv.
PRIMORIS, IS = den første del.
PRINCEPS = 1) den anseligste, 2) den første.
PRINGLEI, = efter finderen af mammillaria
p., Pringle.
PRIONOCHILUS, A, UM = med savtakket
læbe.
PRIONOPHYLLUS, A, UM = med savtak-
kede blade.
PRISMATICUS, A, UM = af form som en
kantet søjIe.
PROBOSCIDE,US, A, UM = form som en ele-
fantsnabel.
PROCERUS, A, UM = knejsende.
PROCUMBENS = langs jorden liggende.
PROCURRENS = fremragende, udløbende.
PRODUCTUS, A, UM = forlænget, om dele,
der er trådt frem over deres sædvanlige
grænse.
PROFUSUS, A, UM = overhængende, ud-
strakt.
PROJECTUS, A, UM = fremstående.
PROLIFER, A, UM= topspirende er en
plante, hvis blomster helt eller delvis er om-
dannet til vegetative skud. Ofte er det en følge
af misdannelse.
PROLIFICUS, A, UM= formerende sig ved
yngleknopper.
PROLONGATUS, A, UM = forlænget.
PROMINENS, = fremragende.
PROMISCUUS, A, UM = fælles, blandet.
PROMISSUS, A, UM = langt nedhængende,
lang.
PROPENDENS, = nedhængende.
PROPINQUUS, A. UM = beslægtet.
PROSGIUS, A, UM = nær jorden.
PROSTRATUS, A, UM = krybende, ned-
liggende.
PROTENSUS, A, UM = fremstrakt.
PROTRACTUS, A, UM = forlænget.
PROTUBERANS, = opsvulmet.
PROTUMIDUS, A, UM = fortil opsvulmet.
PROXIMUS, A, UM = den nærmeste eller
meget nær.
PRUINATUS, A, UM = dugget, dækket med
et meget fint støv, hvis enkelte korn ikke er
adskilte.
PRURIENS = kløende, forsynet med stive
hår, der let brækker af og trænger ind i huden
og frembringer kløe.
PSAMMITIS- og PSAMMO- = sandet, vok-
sende på sandede steder.
PSEUDO- = falsk, uægte.
PSEUDOESPOSTOA = Cactaceae.
PSEUDOLOBIVIA = Cactaceae.
PSEUDORPHIPSALIS = Cactaceae, fik nav-
net falsk Rhipsalis, da den lignede denne uden
dog at være identisk.
PSIL- = nøgen, bar.
PSILOPHYLLUS, A, UM = glatbladet.
PSILOSTACHYS, A, UM = med nøgent aks.
PSILOTUM, I = næsten bladløs.
PSITTACINUS, A, UM = gulgrøn.
PTERANTHUS, A, UM = fjerblomstret.
PTERO- = fjer-, vinge-.
PTEROCACTUS, I= Cactaceae, hentyder til
de vingede frø.
PTERUS, A, UM = vinget.
PUBENS= dunhåret.
PUBERULUS, A, UM = svagt eller kort
dunhåret.
PUBESCENS= dunhåret.
PUBIGER, A, UM = dunhåret.
PUCARENSIS = efter standplads i Peru.
PUGIONIFORMIS, E = dolkformet.
PULCHELLUS, A, UM = smuk.
PULCHER, CHRA, CHRUM, = smuk.

PULLUS, A, UM = sortbrun eller mørk rød-
brun.
PULQUINENSIS = fra Pulquiana, Bolivia.
PUMILUS, A, UM = dværgagtig, lav.
PUNCTATUS, A, UM = prikket.
PUNGENS, = 1) prikket, 2) stikkende.
PUNECEUS, A, UM = purpurrød.
PURGANS = rensende, afførende.
PURPURASCENS = purpuragtig.
PUQUIENSIS = fra Puquio dalen, Peru.
PURPUREUS, A, UM = purpurrød.
PURUS, A, UM = ren, ensartet.
PUSILLUS, A, UM = lille, ubetydelig.
PUSTULATUS og -LOSUS, A, UM = vablet,
fregnet.
PUTOR = stærkt lugtende.
PUTENS = stinkende.
PYCN- og PYCNO = tæt-.
PYELODES = med fordybning som et trug.
PYGMÆUS, A, UM = dværgagtig.
PYRAMIDALIS, E = pyramideformet.
PYRIFORMIS = pæreformet.
PYRACANTHUS = med ildrøde nåle.
PYRRHO- = ildrød-.
PYRRHOCACTUS, I = Cactaceae, blom-
sterne er ildrøde.
PYXIDATUS, A, UM = bægerformet,
krukkeformet.

Yderligere information