R

RACEMIFLORUS, A, UM = klaseblomstret.
RADENS = kradsende.
RADIATUS, A, UM = udstrålende, organer,
der fra midten vender til forskellige sider og
ligger i samme plan.
RADICANS = rodslående.
RADICATUS, A, UM = forsynet med lang
rod.
RADICOSUS, A, UM = storrodet, mange-
rodet.
RADIOSUS, A, UM = stærkt udstrålende.
RADIX, ICIS = kimrod, siderod, trævlerod.
RADULA, Æ = rasp, fil.
RAMEALIS, E = hvad der vokser på en gren.
RAMENTACEUS, A, UM = skælagtig.
RAMIFER og GER, A, UM = grenbærende.
RAMIFICANS = forgrenende sig.
RAMIFLORUS, A, UM= grenblomstret eller
grenblomstrende.
RAMO- = grenet-.
RAMOSUS, A, UM = grenet.
RAMULOSUS, A, UM = meget forgrenet.
RAPACEUS, A, UM = roelignende.
RAPICACTUS = Cactaceae, roekaktus.
RAPIFORMIS, E = roeformet.
RARIFLORUS, A, UM = spredtblomstret.
RARUS, A, UM = spredt, sjælden.
RAUHII = efter dr. Werner Rauh, prof. i
Heidelberg.
RAUHOCEREUS = Cactaceae, efter dr. W.
Rauh.
RAVIDUS og RAVUS, A, UM = grågul, grå-
agtig.
REBUTIA = Cactaceae, efter en kaktus-
Handler: P. Rebut.
RECEDENS = tilbagevise.
RECEPTACULUM, I = beholder, opholds-
sted.
RECISUS, A, UM = afskåret, afkortet.
RECLINATUS, A, UM = 1) tilbagebøjet, 2)
nedadkrummet med spidsen mod jorden.
RECOGNITUS, A, UM = genkendt.
RECONDITUS, A, UM = afsides voksende,
skjult.
RECTIFLORUS, A, UM = med lige blomst.
RECTI- = opret, lige-.
RECTINERVUS, A, UM = ligestrenget.
RECTUS, A, UM = rank, lige, opret.
RECURVUS, A, UM = 1) tilbagekrummet,
2) nedbuet.
REDIVIVUS, A, UM = vedvarende.
REDUCTUS, A, UM = reduceret, tilbageført.
REFRACTUS, A, UM = knækket, tilbage-
knækket.
REFRIGERANS = kølende af smag.
REGALIS, E og REGIUS, A, UM =
kongelig.
RELAXATUS, A, UM = udvidet.
RELICTUS, A, UM = levnet, blevet tilbage.
RELIGIOSUS, A, UM = ting, der holdes hel-
lig, anvendes i religiøse øjemed.
REMOLINENSIS = fra Remolino, nordlige
Columbia.
REMOTUS, A, UM = fjernet, om deles ind-
byrdes forhold.
RENIFORMIS, E = nyredannet, om bladet.
REPANDUS, A, UM = rundbugtet, om bla-
det.
REPENS= krybende.
RE,PERTUS, A, UM= fundet, opdaget.
REPLICATUS, A, UM = tilbagefoldet, sam-
menlagt således at den underste flades to halv-
dele berører hinanden.
REPTANS = krybende.
RESECTUS, A, UM = afskåret.
RESLIENS = opspringende, på grund af
elasticitet.
RESINATUS, RESINOSUS og RESINIFER,
A, UM = indeholdende harpiks.
RETICULATUS, A, UM = med fremragnin-
ger på overfladen eller med et net af strenge.
RETIFORMIS, E = netformet.
RETINACULUM, I = 1) klæbeskive. 2) en
hornagtig klemme.
RETINERVIUS, A, UM = netagtigt, strenget.
RETORTUS, A, UM = tilbagedrejet.
RETRACTUS, A, UM = tilbagetrukken,
skjult.
RETROCURUUS = tilbagekrummet.
RETRO = tilbage.
RETROFLEXUS, A, UM = tilbagebøjet.
RETRORSUS eller RETRORSUM = tilbage,
bagtil.
RETTIGII = efter C. Rettig, kaktussamler.
RETUSUS, A, UM = indtrykt, om en plante-
del, der har et lille indsnit i en ellers afrundet
spids.
REVERSISETOSUS = med tilbagevendte
børster.
REVERSUS, A, UM = tilbagevendt, tilbage-
rettet.
REVOLUTUS, A, UM = tilbagerullet, om
bladranden når den er hvælvet eller rullet
mod bladets underside.
REVOLVENS = tilbagerullende.
RHAPHIDACANTHUS, A, UM = med nåle-
formede torne.
RHIPSALIDOPSIS, f = Cactaceae.
RHIPSALIS, f = Cactaceae, navnet hentyder
til de lange tynde stængler.
RHIZANTHUS, A, UM = blomstrende fra
roden.
RHIZ- og RHIZI- = rod- eller rodlignende-.
RHIZOPHYLLUS, A, UM = når en plante
udvikler rødder fra bladene.
RHOD- og RHODO- = rosa- og rosen-.
RHODACANTHUS, A, UM = med rosa
torne.
RHODANTHUS, A, UM = med rosenagtig
blomst.
RHODOCACTUS = Cactaceae.
RHODOCARPUS, A, UM = med rosa frugt.
RHODOPETALUS, A, UM = med rosa kron-
blade.
RHODOPHYLLUS, A, UM = med rosa
blade.
RHODOSPERMUS, A, UM = med rosa frø.
RHODOTRICHUS, A, UM = med rosa hår.
RHOMBEUS, A, UM = rudedannet.
RHOMBIFOLIUS, A, UM = med rudedan-
nede blade.
RHOPALO- = kølle-.
RHOPALOPHYLLUS, A, UM = med kølle-
formede blade.
RHYNCH- og RHYNCHO- = næbformet-,
snabelformet-.
RIGENS = stiv.
RIGESCENS = temmelig stiv.
RIGIDULUS, A, UM = temmelig stiv.
RIGIDUS, A, UM = stiv.
RIGIDISPINUS, A, UM = med stive torne.
RIMOSUS, A, UM = sprukken.
RINCONENSIS = fra La Rinsonada, Mexico.
RIOGRANDENSIS = fra områder ved Rio
Grande, Bolivia.
RIOMAJENSIS = fra Rio Majes dalen, Peru.
RIOJENSIS = fra La Rioja, Argentina.
RIOSANIENSIS = fra Rio Sana dalen, Peru.
RINGENS = gabende, om en krone, hvis to
læber er fjernede fra hinanden, så svælget er
synligt.
RITTERIANA = efter E. Ritter, Saltillo.
RIVALIS, E = voksende i bække.
RITTEROCEREUS = Cactaceae.
ROBUSTUS, A, UM = kraftigt udviklet,
stærk.
ROCHEA, Æ= Crassulaceae, efter botanike-
ren Fr. de la Rochelle.
RORIDUS, A, UM = dugget, dækket med en
vandklar, duglignende fugtighed.
RORULENTUS, A, UM = dugget.
ROSACEUS, A, UM = rosenagtig.
ROSARICUS = rosenagtig.
ROSEANA, = efter Dr. J. N. Rose, Washing-
ton.
ROSEOCACTUS = Cactaceae.
ROSEI, = efter D. J. N. Rose, Washington.
ROSENSIS = fra plads ved San Juan de las
Rosas, Mexico.
ROSTRATUS, A, UM = forsynet med næb,
snabel.
ROSTRIFERUS, A, UM = næseformet.
ROSTRUM, I = en næblignende udvidelse,
som i støvfanget på nogle Asclepiadaceae.
ROSULARIA, Æ = Crassulaceae, betyder
lille rose.
ROSULARIS, E og -ATUS, A, UM = roset-
stillet.
ROTATUS, A, UM = hjuldannet, hjulformet.
ROTIFER = skivebærende.
ROTUNDATUS, A, UM = afrundet.
ROTUNDUS, A, UM = rund.
RUBELLUS, A, UM = rødlig.
RUBER, BRA, BRUM = rød.
RUBESCENS, = rødlig.
RUBIDUS, A, UM = mørkerød.
RUBIGINOSUS, A, UM = rustrød.
RUBRI- og RUBRO- = rød-.
RUBRIFOLIUS, A, UM = med røde blade.
RUBRODISCUS, A, UM = med røde skiver.
RUBROFLORUS = med røde blomster.
RUBROLUTEUS = rødgul.
RUBROMARGINATUS = med rød rand.
RUBRONIVEUS = blegrød.
RUBROSPINUS = rødnålet
RUBROTINCTUS = rødfarvet.
RUDIMENTARIS = ufuldkommen.
RUFESCENS = lys rødbrun.
RUFIBARBIS, E, = med rødbrunt skæg.
RUFICEPS = med rødbrunt hoved.
RUFISPINUS, A, UM = med rødbrune torne.
RUFUS = lys rødbrun.
RUGILOBUS, A, UM = med rynkede læber.
RUGATUS, A, UM = rynket.
RUGOSUS, A, UM = rynket.
RUGULOSUS, A, UM = noget rynket.
RUMINATUS, A, UM = foldet.
RUNCINATUS, A, UM = høvldannet.
RUNYONII, = efter opdageren af Escobaria
r. Robert Runyon.
RUPESTRIS, E = voksende på klipper.
RUPIFRAGUS, A, UM = voksende i klippe-
sprækker.
RUPTILIS, E = bristende.
RURALIS, E = hjemmehørende på landet.
RUTILANS = rødgul.
RUTRIFER, A, UM = med skovlformede
dele.

Yderligere information